Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Adres: 37-500 Jarosław, ul. J. Poniatowskiego 63, tel./fax 16 621 41 78 ; 16 623 07 32
e-mail: sekretariat@poradniapp.org.pl
strona internetowa: www.poradniapp.org.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proponujemy naszym klientom:

 • możliwość diagnozy potencjału intelektualnego i osobowości w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne w celu rozpoznania psychologicznych mechanizmów funkcjonowania oraz predyspozycji, zdolności i możliwości;
 • doradztwo w planowaniu rozwoju osobistego i zawodowego;
 • porady i pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 • zajęcia grupowe aktywizujące do samodzielnego wyboru zawodu prowadzone z klasami online;
 • indywidualne porady zawodowe z zastosowaniem komputerowego programu doradczego;
 • diagnozę i terapię uczniów z trudnościami w uczeniu się;
 • diagnozę i terapię uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • zajęcia rozwijające twórcze myślenie;
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i relacje międzyludzkie w warunkach nauczania zdalnego;
 • różnorodne zajęcia grupowe rozwijające umiejętności miękkie (asertywność, komunikatywność, odporność na stres, kreatywność, umiejętność pracy w zespole itp.) prowadzone online;
 • pomoc psychologiczną w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz psychoterapię indywidualną;
 • pomoc doradczą i terapeutyczną w radzeniu sobie z objawami takimi, jak niepokój, depresja i problemy ze snem pojawiły się w związku z pandemią choroby COVID-19;
 • terapię Biofeedback, która poprawia funkcje poznawcze i zdolność koncentracji, powoduje relaksację i zmniejszenie napięcia emocjonalnego;
 • terapię dla osób z autyzmem.
 • różnorodne formy wsparcia dla rodziców i całych rodzin (terapie i konsultacje rodzinne);
 • zajęcia rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli prowadzone online;
 • popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i terapii na stronie internetowej poradni.

Naszą misję pełnimy poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą zamieszczoną na stronie internetowej www.poradniapp.org.pl oraz do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Pomocy udzielamy na wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia. Formularz zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie poradni. O terminie wizyty klienci informowani są telefonicznie. Serdecznie zapraszamy! (tutaj druk do pobrania).

Poradnia jest czynna w godzinach od 800 – 1800 od poniedziałku do czwartku i od 800 – 1600 w piątki.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Budynek Poradni

  Budynek Poradni

 • Powiększ zdjęcie diagnoza psychologiczna

  diagnoza psychologiczna

 • Powiększ zdjęcie terapia logopedyczna

  terapia logopedyczna

 • Powiększ zdjęcie terapia pedagogiczna

  terapia pedagogiczna