Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Adres: 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 63, tel./fax 16 621 41 78 ; 16 623 07 32
e-mail: poradniapp@jaroslaw.pl
strona internetowa: www.poradniapp.org.pl

Godziny pracy Poradni:
Sekretariat:
poniedziałek – czwartek 7.30 do 19.30
piątek: 7.30 – 15.30
Pracownicy pedagogiczni:
Poniedziałek – czwartek: 8.00 – 20.00
piątek: 8.00 – 16.00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu jest placówką wspomagającą system edukacyjny. Udzielamy wsparcia i zindywidualizowanej pomocy psychologiczno pedagogicznej dzieciom i młodzieży z powiatu jarosławskiego. Naszą misję pełnimy także poprzez udzielanie specjalistycznej, różnorodnej w formie pomocy rodzicom i nauczycielom w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Oprócz zadań standardowych proponujemy następujące formy zajęć:

 • aktywizowanie do samodzielnego wyboru zawodu – zajęcia prowadzone na terenie szkół,
 • porady zawodowe z zastosowaniem komputerowego programu doradczego,
 • diagnozowanie zdolności i zainteresowań,
 • doradztwo w planowaniu rozwoju zawodowego,
 • terapię metodą Biofeedback,
 • diagnozę i terapię uczniów z trudnościami w uczeniu się,
 • psychoterapię indywidualną,
 • pomoc psychologiczną w trudnej sytuacji,
 • zajęcia rozwijające twórcze myślenie,
 • zajęcia rozwijające kompetencje wychowawcze wśród rodziców i nauczycieli,
 • przesiewowe badania ryzyka dysleksji u dzieci.

Pomocy udzielamy na wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek poradni

  budynek poradni

 • Powiększ zdjęcie uczniowie w poczekalni

  uczniowie w poczekalni

 • Powiększ zdjęcie diagnoza psychologiczna

  diagnoza psychologiczna

 • Powiększ zdjęcie diagnoza psychologiczna

  diagnoza psychologiczna

 • Powiększ zdjęcie diagnoza psychologiczna

  diagnoza psychologiczna

 • Powiększ zdjęcie diagnoza psychologiczna

  diagnoza psychologiczna