Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Adres: 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 63, tel./fax 16 621 41 78 ; 16 623 07 32
e-mail: poradniapp@jaroslaw.pl
strona internetowa: www.poradniapp.org.pl

Godziny pracy Poradni:
Sekretariat:
poniedziałek – czwartek 7.30 do 18.00
piątek: 7.30 – 16.00
Pracownicy pedagogiczni:
Poniedziałek – czwartek: 8.00 – 18.00
piątek: 8.00 – 16.00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu jest placówką udzielającą pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży z powiatu jarosławskiego.
Prowadzimy diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Wspieramy także młodzież w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Naszą misję pełnimy poprzez udzielanie specjalistycznej, różnorodnej pomocy rodzicom i nauczycielom w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Oprócz zadań standardowych proponujemy następujące formy zajęć;
• aktywizowanie do samodzielnego wyboru zawodu – zajęcia prowadzone na terenie szkół;
• porady zawodowe z zastosowaniem komputerowego programu doradczego;
• diagnozowanie zdolności i zainteresowań
• doradztwo w planowaniu rozwoju zawodowego
• terapię metodą Biofeedback;
• diagnozę i terapię uczniów z trudnościami w uczeniu się;
• psychoterapię indywidualną;
• pomoc psychologiczną w trudnej sytuacji;
• zajęcia rozwijające twórcze myślenie;
• zajęcia rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli;
• terapię rodzin.

Pomocy udzielamy na wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek poradni

  budynek poradni

 • Powiększ zdjęcie uczniowie w poczekalni

  uczniowie w poczekalni

 • Powiększ zdjęcie diagnoza psychologiczna

  diagnoza psychologiczna

 • Powiększ zdjęcie terapia Biofeedback

  terapia Biofeedback

 • Powiększ zdjęcie zajęcia terapeutyczne

  zajęcia terapeutyczne

 • Powiększ zdjęcie diagnoza psychologiczna

  diagnoza psychologiczna

 • Powiększ zdjęcie pedagog podczas diagnozy

  pedagog podczas diagnozy

 • Powiększ zdjęcie spotkanie doradców zawodowych

  spotkanie doradców zawodowych

 • Powiększ zdjęcie terapia logopedyczna

  terapia logopedyczna

 • Powiększ zdjęcie terapia pedagogiczna

  terapia pedagogiczna

 • Powiększ zdjęcie zajęcia terapeutyczne

  zajęcia terapeutyczne

 • Powiększ zdjęcie zajęcia z uczniami

  zajęcia z uczniami