Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Adres: 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 63, tel./fax 16 621 41 78 ; 16 623 07 32
e-mail: poradniapp@jaroslaw.pl
strona internetowa: www.poradniapp.org.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu jest placówką udzielającą pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży z powiatu jarosławskiego. 

Prowadzimy diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Wspieramy także młodzież w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Naszą misję pełnimy poprzez udzielanie specjalistycznej, różnorodnej pomocy rodzicom i nauczycielom w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Oprócz zadań standardowych proponujemy następujące formy zajęć:

 • aktywizowanie do samodzielnego wyboru zawodu – zajęcia prowadzone na terenie szkół;
 • porady zawodowe z zastosowaniem komputerowego programu doradczego;
 • diagnozowanie zdolności i zainteresowań; 
 • doradztwo w planowaniu rozwoju zawodowego;
 • diagnozę i terapię uczniów z trudnościami w uczeniu się; 
 • terapię uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia);
 • psychoterapię indywidualną;
 • pomoc psychologiczną w trudnej sytuacji;
 • zajęcia rozwijające twórcze myślenie;
 • zajęcia rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli;
 • terapię rodzin;
 • terapię metodą Biofeedback;
 • mediacje;

Pomocy udzielamy na wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia.
Poradnia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00  do  18.00  , w piątki od 8.00  do  16.00.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek poradni

  budynek poradni

 • Powiększ zdjęcie diagnoza psychologiczna

  diagnoza psychologiczna

 • Powiększ zdjęcie doradztwo zawodowe z zastosowaniem programu komputerowego

  doradztwo zawodowe z zastosowaniem programu komputerowego

 • Powiększ zdjęcie pedagog podczas diagnozy

  pedagog podczas diagnozy

 • Powiększ zdjęcie podczas diagnozy psychologicznej

  podczas diagnozy psychologicznej

 • Powiększ zdjęcie spotkanie doradców zawodowych

  spotkanie doradców zawodowych

 • Powiększ zdjęcie terapia Biofeedback

  terapia Biofeedback

 • Powiększ zdjęcie terapia logopedyczna

  terapia logopedyczna

 • Powiększ zdjęcie terapia pedagogiczna

  terapia pedagogiczna

 • Powiększ zdjęcie terapia logopedyczna

  terapia logopedyczna

 • Powiększ zdjęcie zajęcia terapeutyczne

  zajęcia terapeutyczne

 • Powiększ zdjęcie uczniowie w poczekalni

  uczniowie w poczekalni