Technikum Nr 3 ZSEiO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
Adres: 37-500 Jarosław, Pl. Mickiewicza 13, tel./fax 16 621 23 11
e-mail: zsejar@zsejar.internetdsl.pl
strona internetowa szkoły: www.ekonomikjaroslaw.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Realizacja innowacji w zakresie:

 • systemy komputerowe w biznesie

Technik ekonomista to zawód dziś popularny,związany z wykonywaniem prac biurowych w jednostkach organizacyjnych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych. Analiza ofert pracy wykazuje, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie rozliczeń finansowych, kadrowo-płacowych, sprzedaży i marketingu.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Wymagana minimalna ilość punktów: 70 

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Realizacja innowacji:

 • komunikacja interpersonalna i medialna

Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do podjęcia zadań w terminalu lotniczym, kolejowym, samochodowym, portach morskich i rzecznych oraz w działach firm transportowo– spedycyjno–logistycznych.
Ponadto daje on szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w kraju jak i zagranicą, gdyż jest to tzw. EUROZAWÓD. Obsługa celna to innowacja, która umożliwia edukację w zakresie prawa podatkowego i celnego.
Jako pierwsza szkoła na Podkarpaciu podpisaliśmy porozumienie dotyczące realizacji innowacji dla uczniów klas o kierunku technik eksploatacji portów i terminali.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
 • SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach.

Wymagana minimalna ilość punktów: 70

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK LOGISTYK

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Realizacja innowacji:

 • obsługa celna/technologie informatyczne w logistyce

Technik logistyk odpowiada za funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Sprawuje nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z obsługą magazynu oraz działem sprzedaży. Obsługa celna to innowacja, która umożliwia edukację w zakresie prawa podatkowego i celnego. Jako pierwsza szkoła na Podkarpaciu podpisaliśmy porozumienie dotyczące realizacji innowacji dla uczniów klas o kierunku technik logistyk.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu

Wymagana minimalna ilość punktów: 70

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Realizacja innowacji:

 • technologie informatyczne w rozliczeniach podatkowych

Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Do ich zadań należy prowadzenie spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, rozliczanie transakcji, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami.

Wyodrębniono dwie kwalifikacje:

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Wymagana minimalna ilość punktów: 70

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK SPEDYTOR

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Realizacja innowacji:

 • technologie informatyczne w spedycji

Transport i spedycja to ważne elementy gospodarki naszego kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Potencjalnymi miejscami zatrudnienia absolwenta w zawodzie technik spedytor są: firmy spedycyjne, transportowe, logistyczne, handlowe, agencje obsługi portów lotniczych i morskich, firmy kurierskie, urzędy pocztowe, agencje celne.

Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Wymagana minimalna ilość punktów: 70

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie O finansach z NBP

  O finansach z NBP

 • Powiększ zdjęcie Olimpiada ekonomiczna

  Olimpiada ekonomiczna

 • Powiększ zdjęcie 95 lat Ekonomika

  95 lat Ekonomika

 • Powiększ zdjęcie Lecimy Erasmus+

  Lecimy Erasmus+

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty NBP

  Warsztaty NBP

 • Powiększ zdjęcie Erasmus wyjazd do Niemiec

  Erasmus wyjazd do Niemiec

 • Powiększ zdjęcie Praktyki w Anglii

  Praktyki w Anglii

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Eko zakręceni

  Konkurs Eko zakręceni

 • Powiększ zdjęcie Uczelnie szkołom o finansach z NBP

  Uczelnie szkołom o finansach z NBP

 • Powiększ zdjęcie Anglia Erasmus

  Anglia Erasmus

 • Powiększ zdjęcie Flota

  Flota

 • Powiększ zdjęcie Niemcy wymiana Erasmus

  Niemcy wymiana Erasmus

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia w praktyce

  Zajęcia w praktyce

 • Powiększ zdjęcie Debata Ekonomia jest kobietą

  Debata Ekonomia jest kobietą

 • Powiększ zdjęcie Eksplorujemy Tanew

  Eksplorujemy Tanew

 • Powiększ zdjęcie Wizyta na przejściu granicznym

  Wizyta na przejściu granicznym

 • Powiększ zdjęcie Wizyta w straży pożarnej

  Wizyta w straży pożarnej

 • Powiększ zdjęcie Uczymy się zabezpieczać palety

  Uczymy się zabezpieczać palety

 • Powiększ zdjęcie Wizyta na przejściu granicznym

  Wizyta na przejściu granicznym

 • Powiększ zdjęcie Porozumienie pomiędzy KAS a ZSEiO

  Porozumienie pomiędzy KAS a ZSEiO

 • Powiększ zdjęcie Współpraca z pracownikami banków

  Współpraca z pracownikami banków

 • Powiększ zdjęcie Wyniki Konkursu TDTS

  Wyniki Konkursu TDTS

 • Powiększ zdjęcie Wizyta w straży pożarnej

  Wizyta w straży pożarnej