Technikum Nr 2 ZSZiR

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza
Adres: 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 13, tel./fax 16 628 10 21
e-mail: zsoiz@radymno.edu.pl
strona internetowa szkoły: www.zsoiz.radymno.edu.pl
facebook

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Przedmioty rozszerzone: język obcy nowożytny, do wyboru: biologia, geografia, fizyka
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, technika

Absolwent kierunku może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • postęp technologiczny w rolnictwie
 • systemy informatyczne w rolnictwie

Innowacje będą realizowane przy współpracy z Wydziałem Biologiczno – Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Dodatkowe kwalifikacje:

 • prawo jazdy kategorii B i T

Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów:

 • operatora wózka jezdniowego, operatora kombajnu

Uczniowie zdobędą wiedzę na temat systemów informatycznych wykorzystywanych w rolnictwie, zastosowania nowych technologii upraw, stosowania zasad precyzyjnego rolnictwa oraz wykorzystania sprzętu sterowanego za pomocą systemów informatycznych.

Wymagana minimalna ilość punktów: 50

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmioty rozszerzone: język obcy nowożytny, do wyboru: biologia, geografia, fizyka
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, technika

Zajęcia z toksykologii żywności pozwalają na szczegółowe poznanie substancji występujących w żywności i skutków ich oddziaływania na organizm ludzki. Zajęcia z enoturystyki przybliżą tajniki przemysłu winiarskiego, produkcji i pochodzenia win, zasady zakładania i prowadzenia winnic oraz cechy regionu danej winnicy.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • toksykologia żywności
 • enoturystyka

Innowacje będą realizowane przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz lokalnymi producentami produktów.

Kierunek przygotowuje do organizowania i nadzorowania procesów pracy i produkcji w działalności związanej z żywieniem. Absolwent może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą oraz podejmować pracę w zakładach gastronomicznych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Uczeń uzyskuje możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności:

 • kelnerskich
 • barmańskich

Wymagana minimalna ilość punktów: 50

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK HODOWCA KONI

Przedmioty rozszerzone: język obcy nowożytny, do wyboru: biologia, geografia, fizyka
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, technika

Kierunek przygotowuje do organizacji hodowli i szkolenia koni. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni, w stadninach i szkółkach jeździeckich, w ośrodkach zajmujących się hipoterapią oraz w gospodarstwach agroturystycznych a także jako instruktor rekreacji konnej, sędzia lub organizator imprez jeździeckich.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • agroturystyka

Obejmuje zakres organizacji usług turystycznych, obsługi konsumenta, hotelarstwa, aktywnych form rekreacji oraz architektury wnętrz i krajobrazu gospodarstwa agroturystycznego. Innowacja będzie realizowana przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, ośrodkami jeździeckimi, stajniami oraz gospodarstwami agroturystycznymiInnowacja:

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ROL. 06 Organizacja chowu i hodowli koni
 • ROL. 07. Szkolenie i użytkowanie koni

Wymagana minimalna ilość punktów: 50

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK WETERYNARII

Przedmioty rozszerzone: język obcy nowożytny, do wyboru: biologia, geografia, fizyka
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, technika

Kierunek przygotowuje do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt, diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt. Technik weterynarii może pracować jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może m. in. podjąć pracę jako specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Realizacja innowacji w zakresie:

 • prawa jazdy kategorii B

Wymagana minimalna ilość punktów: 50

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK SPAWALNICTWA

Przedmioty rozszerzone: język obcy nowożytny, do wyboru: biologia, geografia, fizyka
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, technika

Kierunek przygotowuje do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne; projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD; naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych. Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w: w budownictwie przemysłowym; przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych; zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali; na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń; jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Wymagana minimalna ilość punktów: 50

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*możliwość zakwaterowania w internacie (Bursa Jarosław)

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Budynek szkoły

  Budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie Mikołajkowy turniej piłki siatkowej

  Mikołajkowy turniej piłki siatkowej

 • Powiększ zdjęcie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 • Powiększ zdjęcie Orszak Trzech Króli

  Orszak Trzech Króli

 • Powiększ zdjęcie Technik mechanizacji rolnictwa

  Technik mechanizacji rolnictwa

 • Powiększ zdjęcie Nauka jazdy - kategoria B

  Nauka jazdy - kategoria B

 • Powiększ zdjęcie Miłośnicy mechanizacji rolnictwa

  Miłośnicy mechanizacji rolnictwa

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia praktyczne

  Zajęcia praktyczne

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia barmańskie

  Zajęcia barmańskie

 • Powiększ zdjęcie Konkurs gastronomiczny

  Konkurs gastronomiczny

 • Powiększ zdjęcie Wyjazd do Niemiec - program ERASMUS+

  Wyjazd do Niemiec - program ERASMUS+

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia w pracowni gastronomicznej

  Zajęcia w pracowni gastronomicznej

 • Powiększ zdjęcie Technik hodowca koni

  Technik hodowca koni

 • Powiększ zdjęcie Hodowla koni

  Hodowla koni

 • Powiększ zdjęcie Julia na zawodach jeździeckich

  Julia na zawodach jeździeckich

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia praktyczne w stadninie

  Zajęcia praktyczne w stadninie

 • Powiększ zdjęcie Technik weterynarii

  Technik weterynarii

 • Powiększ zdjęcie Gabinet weterynaryjny

  Gabinet weterynaryjny

 • Powiększ zdjęcie Technik weterynarii

  Technik weterynarii

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia praktyczne

  Zajęcia praktyczne

 • Powiększ zdjęcie Technik spawalnictwa

  Technik spawalnictwa

 • Powiększ zdjęcie Nauka spawania

  Nauka spawania

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia praktyczne

  Zajęcia praktyczne

 • Powiększ zdjęcie Praca spawacza

  Praca spawacza