IV Liceum Ogólnokształcące ZSBiO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego
Adres: 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 23, tel./fax 16 621 62 71
e-mail: budowlanka@poczta.wp.pl
strona internetowa szkoły: www.zsbiojaroslaw.edu.pl

 Wymagana minimalna ilość punktów - 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liceum Ogólnokształcące

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie

Realizacja innowacji w zakresie:

 • z zajęć wojskowo-obronnych
 • Realizacja programu Ministerstwo Obrony Narodowej „Edukacja wojskowa”

W ramach innowacji z zajęć wojskowo-obronnych uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu musztry, strzelectwa, taktyki ogólnowojskowej, terenoznawstwa i pierwszej pomocy medycznej. Program innowacji z zajęć wojskowo-obronnych realizowany jest we współpracy z Jednostką Wojskową, Policją, Strażą Pożarną, Centrum Ratownictwa Medycznego, Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej. Uczniowie uczestniczą w atrakcyjnym obozie szkoleniowo-treningowym.

Program „Edukacja wojskowa” realizowany pod nadzorem Ministerstwo Obrony Narodowej, przyczynia się do uzyskania przez uczniów pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości. Patronat na realizacją programu „Edukacja wojskowa” objęła Jednostka Wojskowa w Jarosławiu, na terenach której uczniowie klas mundurowych uczestniczą w zajęciach praktycznych prowadzonych przez żołnierzy zawodowych oraz 5-dniowym obozie szkoleniowym.

Udział w programach ułatwia przyjęcie do szkół wojskowych oraz służby w różnych rodzajach wojsk. Programy kończą się uzyskaniem przez uczniów certyfikatu i zaświadczeń umiejętności wojskowo-obronnych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Planowany oddział zostanie utworzony w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie