Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu
ul. Pruchnicka 2, 37-500 Jarosław,  tel 535 559 296
Sekretariat Szkoły
Godziny pracy: 7:00 - 15:00
e-mail: smsjaroslaw@gmail.com
strona internetowa szkoły: www.smsjaroslaw.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów i ósmoklasistów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa pierwsza ogólnokształcąca mistrzostwa sportowego

Mistrzostwo sportowego w piłce nożnej chłopców i piłce ręcznej dziewcząt, tenisie stołowym dziewcząt i chłopców.

Kryteria rekrutacyjne:

Do punktacji ogólne zaliczane będą wyniki z egzaminów sprawnościowych oraz testów sportowych do wybranych dyscyplin sportowych oraz przedmioty punktowane.

Przedmioty punktowane: biologia, język angielski, wychowanie fizyczne.

Cele ogólnego kształcenia i wychowania są tutaj zespolone z możliwością uczestnictwa uczniów w rozszerzonym procesie treningowym o charakterze progresywnym, co pozwoli wprowadzić młodych sportowców w tryb życia umożliwiający wykonywanie zawodu profesjonalnego zawodnika/czki i przygotuje ich do współzawodnictwa i profesjonalnego treningu na szczeblu rozgrywek centralnych przez co otworzy drogę do kariery zawodowej. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu tworzy warunki uczestnictwa w dwóch treningach dziennie, daje sportowcom wiedzę o zasadach właściwego odżywiania, odnowy biologicznej, buduje odpowiedni rodzaj cech wolicjonalnych, kładzie nacisk na indywidualizację szkolenia nie zapominając o bardzo ważnej płaszczyźnie dydaktycznej, która dzięki zwiększonej liczbie godzin z przedmiotów maturalnych daje realne szanse na odpowiedni i zrównoważony rozwój zarówno sportowy jak i dydaktyczny.

Przedmioty rozszerzone: biologia, język polski, język angielski.

Przedmioty innowacyjne: zarządzanie w sporcie, dietetyka i biogospodarka.

Absolwent kończący szkołę będzie przygotowany do kontynuowania nauki na studiach w zakresie:

 • Wychowania fizycznego, biologii, fizjoterapia, zarządzanie organizacją sportową, zarządzanie karierą indywidualną sportowca.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu to osoba, która jest przygotowana do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Posiada umiejętności zdobywania, przetwarzania i wykorzystania wiedzy zdobytej w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu oraz rozwija zainteresowania i pasję związaną z wybranym sportem. Ponadto docenia wagę więzi międzyludzkich i z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadowalający jego i innych sposób oraz umie współpracować w grupie.

Baza dydaktyczna Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego to nowoczesny i kompleksowo wyposażony budynek na ul. Pruchnickiej 2. Budynek znajduje się na campusie PWSTE, a ucztowe LO SMS mają możliwość korzystania również ze specjalistycznych sal należących do wyższej szkoły. Ponadto bazą sportową są obiekty MOSIR Jarosław w tym hala sportowa, stadion miejski, kryta pływania oraz hala sportowa KOLPING. Dodatkowo szkoła posiada własne boisko w Roźwienicy oraz korzysta z hali sportowej i boisk sportowych PWSTE. Dodatkowo nasi uczniowie mają możliwość korzystania z klubu fitness Active Style gdzie prowadzone są zajęcia indywidualne i motoryczne.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie hala sportowa PWSTE

  hala sportowa PWSTE

 • Powiększ zdjęcie piłka nożna chłopców - testy

  piłka nożna chłopców - testy

 • Powiększ zdjęcie piłka ręczna dziewcząt hala sportowa MOSIR

  piłka ręczna dziewcząt hala sportowa MOSIR

 • Powiększ zdjęcie tenis stołowy hala sportowa KOLPING

  tenis stołowy hala sportowa KOLPING

 • Powiększ zdjęcie pływalnia

  pływalnia