Określenie temperamentu

Polska wersja kwestionariusza duńskiego.


Instrukcja

Nasze reakcje, mające różne tempo, siłę i trwałość, to właśnie przejawy temperamentu. Temperament bowiem, to nasze wewnętrzne życie emocjonalne, ale i zmienność oraz ekspresja naszych ruchów, gestów i mimiki. O ile nasze zainteresowania mogą się zmieniać w ciągu całego życia, o tyle cechy temperamentu są dość trwałe i powinny mieć duże znaczenie przy wyborze zawodu.

Warto więc zastanowić się nad własnym temperamentem. Podstawowymi jego cechami są: siła, ruchliwość i równowaga.

A. SIŁA

1. Nie robię przerw w czasie odrabiania lekcji.

2. Szybko regeneruję siły.

3. Głośno mówię.

4. Potrafię być długo skoncentrowany na jednym zajęciu.

5. Niepowodzenia mnie mobilizują.

6. Klasówki nie denerwują mnie.

7. Czasami lubię się porządnie zmęczyć.

8. Dochodzący hałas, rozmowy nie przeszkadzają mi w pracy.

9. Wolę mówić niż pisać.

10. Nie drażni mnie zbytnio, gdy ktoś patrzy, jak coś robię.

B. RUCHLIWOŚĆ

1.Mam szybki refleks.

2. W czasie lekcji zmieniam często pozycje.

3. Łatwo przechodzę od smutku do radości.

4. Nie lubię wolno jeść.

5. Moje ruchy są żywe i zdecydowane.

6. Lubię wykonywać różnorodne czynności.

7. Nie lubię marnować czasu na różne wstępne czynności. Od razu wolę działać..

8. Łatwo powracam do przerwanego zadania.

9. Lubię, gdy wokół mnie coś się dzieje..

10. Chętnie oglądam filmy przygodowe.

C. RÓWNOWAGA.

1. Do klasówek przygotowuję się spokojnie.

2. Łatwo się koncentruję.

3. Potrafię kontrolować swoją mimikę i gesty.

4. Mogę się odprężyć, wypocząć nawet w warunkach temu niesprzyjających.

5. Potrafię zachować spokój, gdy dzieje się coś złego.

6. Umiem być wyrozumiały.

7. Nie jestem wybuchowy, trudno wyprowadzić mnie z równowagi.

8. Lubię działać zgodnie z planem i przed podjęciem pracy wszystko sobie przemyśleć.

9. Lubię czynności wymagające opanowania.

10. Chętnie przyjmuję i wykonuję odpowiedzialne zadania. Można na mnie polegać.

 TWOJE WYNIKI


     

 

SIŁA

 

RUCHLIWOŚĆ

 

RÓWNOWAGA.

Wskazówki do analizy wyników określenie temperamentu

 

Pytania zostały tak ułożone, że o posiadaniu cechy świadczą odpowiedzi twierdzące. Kolumna NIE spełnia wyłącznie funkcję kontrolną zmusza do udzielenie odpowiedzi. Minimalnie można uzyskać - 0 punktów, maksymalnie - 10 punktów. Wyniki średnie (4 - 6 punktów) świadczą o średnim natężeniu cechy i nie mogą decydować o tym, czy zawód, który tej cechy wymaga, jest dla Ciebie odpowiedni, czy też nie. Jeśli na trzy lub mniej stwierdzeń odpowiedziałeś TAK, świadczy to o bardzo słabym nasileniu cechy i jeśli jest ona ważna w wykonywaniu danego zawodu, należy zastanowić się, czy Twój wybór jest właściwy. Jeżeli natomiast odpowiedziałeś TAK na siedem lub więcej stwierdzeń, świadczy to o silnym natężeniu cechy i może stanowić ważne kryterium wyboru zawodu. Jeśli możesz powiedzieć o swoim temperamencie, że jest silny, to nie ma przeszkód do wyboru zawodów wymagających zarówno wysiłku fizycznego, jak i psychicznego, np. mechanicznych, hutniczych, budowlanych lub medycznych i pedagogicznych.
 
Przy małej sile temperamentu bardziej wskazane są zawody nie stwarzające obciążeń fizycznych i psychicznych, umożliwiające indywidualny rytm pracy, np. niektóre usługi i naprawy (elektroniczne, radiowe), zawody precyzyjne, ekonomiczne. Jeżeli stwierdzisz u siebie stosunkowo małą ruchliwość, tzn. lubisz spokój, ciszę, samotność, jesteś cierpliwy i staranny - to dobrze czułbyś się wykonując zawód laboranta, kreślarza, kartografa, zegarmistrza, montera elektronicznego bądź jakiś zawód z grupy zawodów ekonomicznych. Jeżeli poziom ruchliwości jest wysoki (lubisz ruch, zmianę, towarzystwo ludzi), to warto byłoby zastanowić się nad zawodem wymagającym kontaktów z ludźmi, np. nauczyciel, fryzjer, sprzedawca, pielęgniarka lub charakteryzującym się zmiennością sytuacji, np. dziennikarz, kierowca, policjant. Duża równowaga niezbędna jest w zawodach wymagających odpowiedzialności, częstych kontaktów z ludźmi np. kelner, pielęgniarka, lekarz, nauczyciel, sprzedawca. Gdy stwierdzisz, że Twoja ruchliwość jest mała, powinieneś unikać zawodów, w których występują duże napięcia nerwowe, gdzie ma się do czynienia właśnie z ludźmi, zwłaszcza chorymi i dziećmi.