Branżowa Szkoła II Stopnia ZSZiR

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza
Adres: 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 13, tel./fax 16 628 10 21
e-mail: zsoiz@radymno.edu.pl
strona internetowa szkoły: www.zsoiz.radymno.edu.pl
facebook

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

 1. Posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
 2. Posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie
 3. Posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.
Kształcenie w branżowej szkole II stopnia jest prowadzone w formie zaocznej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Kierunek przygotowuje do eksploatowania systemów mechatronicznych w rolnictwie. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest osobą, która zna zasady i korzyści z prowadzenia rolnictwa precyzyjnego, określa możliwości zastosowania systemów elektronicznych i nawigacji satelitarnej w rolnictwie, dobiera i konfiguruje systemy elektroniczne oraz urządzenia wspomagające automatyzację pracy w rolnictwie, obsługuje urządzenia i systemy agrotroniczne.
Absolwent kierunku może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kierunek przygotowuje do organizowania i nadzorowania procesów pracy i produkcji w działalności związanej z żywieniem. Absolwent może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą oraz podejmować pracę w zakładach gastronomicznych, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia, placówkach prowadzących żywienie zbiorowe.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK OGRODNIK

Kierunek przygotowuje do kierowania pracami związanymi z uprawą, hodowlą i produkcją oraz sprzedażą roślin ogrodniczych, zakładaniem i utrzymywaniem terenów zieleni oraz pomocy w prowadzeniu badań w tym zakresie, stosowania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych w określonym czasie, doboru narzędzi i sprzętu ogrodniczego do poszczególnych czynności. Absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcji roślin ozdobnych oraz warzyw i owoców, szkółkach drzew sadowniczych, miejskich przedsiębiorstwach urządzania i pielęgnacji „zieleni miejskiej”, firmach zajmujące się projektowaniem, urządzaniem i serwisem terenów zielonych.


Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • OGR.05.Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Czytaj więcej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kierunek przygotowuje do prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych; wykonywania oceny stany technicznego pojazdu samochodowego; jego obsługi i naprawy; organizowania i nadzorowania procesów obsługowo-naprawczych. Absolwent znajdzie prace w stacjach obsługi pojazdów samochodowych; zakładach produkcyjnych i naprawczych; stacjach kontroli pojazdów; przedsiębiorstwach transportu samochodowego; przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • MOT.06.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

Kierunek przygotowuje do planowania i organizowania przewozów drogowych podróżnych oraz transportu ładunków; obsługiwania środków transportu drogowego; prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków; prowadzenia pojazdów samochodowych. Absolwent może uzyskać zatrudnienie jako: kierowca zawodowy w firmach specjalizujących się w zakresie przewozu osób i rzeczy, pracownik w firmach spedycyjnych oraz logistycznych, osoba nadzorująca pracę kierowców, może się starać o przyjęcie min. do Inspekcji Transportu Drogowego, wojska lub policji, zakładów usługowo-naprawczych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Czytaj więcej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Budynek szkoły

  Budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie Dzień głośnego Czytania

  Dzień głośnego Czytania

 • Powiększ zdjęcie Zawody szkolne

  Zawody szkolne

 • Powiększ zdjęcie Spektakl teatralny

  Spektakl teatralny

 • Powiększ zdjęcie Pracownia szkolna

  Pracownia szkolna

 • Powiększ zdjęcie Technik mechanizacji rolnictwa

  Technik mechanizacji rolnictwa

 • Powiększ zdjęcie Mechanizacja rolnictwa

  Mechanizacja rolnictwa

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa

  Zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa

 • Powiększ zdjęcie Technik żywienia i usług gastronomicznych

  Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia w pracowni gastronomicznej

  Zajęcia w pracowni gastronomicznej

 • Powiększ zdjęcie Technik żywienia i usług gastronomicznych

  Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia praktyczne

  Zajęcia praktyczne

 • Powiększ zdjęcie Technik ogrodnik

  Technik ogrodnik

 • Powiększ zdjęcie Prace ogrodnicze

  Prace ogrodnicze

 • Powiększ zdjęcie Technik ogrodnik

  Technik ogrodnik

 • Powiększ zdjęcie Uprawy ogrodnicze

  Uprawy ogrodnicze

 • Powiększ zdjęcie Technik pojazdów samochodowych

  Technik pojazdów samochodowych

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia praktyczne

  Zajęcia praktyczne

 • Powiększ zdjęcie Mechanika samochodowa

  Mechanika samochodowa

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia w pracowni

  Zajęcia w pracowni

 • Powiększ zdjęcie Technik transportu drogowego

  Technik transportu drogowego

 • Powiększ zdjęcie Transport drogowy

  Transport drogowy

 • Powiększ zdjęcie Transport drogowy

  Transport drogowy

 • Powiększ zdjęcie Technik transportu drogowego

  Technik transportu drogowego