Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu
Adres: 37-500 Jarosław, plac ks. Piotra Skargi 1, tel. 733 233 133
e-mail: szkola@katolik-jaroslaw.pl
strona internetowa szkoły: www.katolik-jaroslaw.pl

 

Wymagana minimalna ilość punktów - 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów i ósmoklasistów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa POLITECHNICZNO-MEDYCZNA

Innowacja politechniczna - realizowana jest od drugiej klasy, przygotowuje do rozpoczęcia studiów na wszystkich uczelniach politechnicznych, uniwersyteckich wydziałach matematyczno-przyrodniczych oraz uczelniach ekonomicznych. 

Innowacja medyczna – realizowana jest od drugiej klasy - oferta klasy adresowana jest do osób zainteresowanych studiami na kierunkach takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, analityka, biotechnologia, psychologia, dietetyka.

przedmioty rozszerzone:

 • Innowacja politechniczna - matematyka, fizyka, geografia lub język angielski,
 • Innowacja medyczna - biologia, chemia, matematyka lub fizyka.

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, biologia.

Kierunek ten skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania skupione wokół tematyki biologicznej, chemicznej i ekologicznej oraz politechnicznej. Chcą również nabywać umiejętności obserwacji a także projektowania, przeprowadzania doświadczeń i prezentowania wyników własnej pracy. Dlatego też przygotowuje do rozpoczęcia studiów na wszystkich uczelniach politechnicznych, uniwersyteckich wydziałach matematyczno-przyrodniczych oraz uczelniach ekonomicznych. Innowacja politechniczno-medyczna ułatwi dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów medycznych i technicznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą.

Opis innowacji:

Innowacja politechniczna - to dobry wybór dla tych, których fascynuje świat nauk ścisłych – matematyki i fizyki. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział olimpiadach i konkursach, nie boją się nowych wyzwań, nieustannie stawiają pytania, hipotezy i szukają na nie odpowiedzi, planują eksperymenty i przeprowadzają doświadczenia. Innowacja będzie realizowana od klasy drugiej liceum. Innowacja politechniczna przygotowuje do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym bez konieczności realizowania dodatkowych zajęć poza terenem szkoły, gwarantując dobry start na techniczne kierunki uczelni wyższych.

Czytaj więcej

Innowacja medyczna - oparta jest na obowiązujących podstawach programowych przedmiotów: biologia oraz chemia. Realizacja innowacji pozwoli uczniom na zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności poprzez świadome uczestnictwo w zajęciach, warsztatach, konkursach i olimpiadach, konfrontowanie swojej wiedzy w ćwiczeniach praktycznych, dostrzeganie i wyjaśnianie zjawisk obserwowanych w życiu codziennym w oparciu o swoją wiedzę, osiągnięcie sukcesu na egzaminie zewnętrznym z biologii i chemii.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa HUMANISTYCZNO-PRAWNA

Nauka w klasie z innowacją humanistyczno – prawną daje możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach jak: prawo, politologia, nauki społeczne, historia, filologia polska, dziennikarstwo, psychologia, architektura, ekonomia, komunikacja społeczna, administracja, socjologia, pedagogika.

przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia.
przedmioty punktowane: język polski, historia, geografia, matematyka.

Klasa z innowacją humanistyczno – prawną skierowana jest do uczniów, którzy: interesują się historią, wiedzą o społeczeństwie, językiem polskim, wiedzą o kulturze, lubią: przełamywać schematy myślowe, poszukiwać nowych rozwiązań, zgłębiać przyczyny zachodzących zmian, interesują się sztuką debatowania, kulturą dyskusji i umiejętnością publicznej prezentacji argumentów, są kreatywni i empatyczni, chcą uczestniczyć w rozprawach sądowych, debatach i spotkaniach z przedstawicielami instytucji prawnych oraz studentami prawa.

Opis innowacji:

Realizacja innowacji pozwoli uczniom na: pogłębienie wiedzy o prawie, funkcjonowaniu państwa i organizacji międzynarodowych, kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich zrozumienie procesów zachodzących we współczesnym świecie, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, twórczą współpracę z innymi, umiejętność rozwiązywania życiowych problemów.

Czytaj więcej

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej

  wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej

 • Powiększ zdjęcie piątkowe zajęcia sportowe

  piątkowe zajęcia sportowe

 • Powiększ zdjęcie warsztaty z chemii

  warsztaty z chemii

 • Powiększ zdjęcie szlachetna Paczka w Katoliku

  szlachetna Paczka w Katoliku

 • Powiększ zdjęcie ogólnopolska kampania „BohaterON włącz historię”.

  ogólnopolska kampania „BohaterON włącz historię”.

 • Powiększ zdjęcie w studiu Radia FARA

  w studiu Radia FARA

 • Powiększ zdjęcie wycieczka do muzeum rodziny Ulmów w Markowej

  wycieczka do muzeum rodziny Ulmów w Markowej

 • Powiększ zdjęcie Europejski dzień języków obcych.

  Europejski dzień języków obcych.