Powiatowe Ognisko Baletowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej
Adres: 37-500 Jarosław, ul. Franciszkańska 2, tel./fax 16 621 44 19
e-mail: ogniskobaletowe@op.pl
strona internetowa szkoły: www.ogniskobaletowe-jaroslaw.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kształcenie prowadzone jest w dziale dziecięcym i młodzieżowym w cyklu czteroletnim o specjalnościach:

 • tanie ludowy,
 • taniec charakterystyczny,
 • rytmika,
 • umuzykalnienie,
 • techniki taneczne,
 • wiadomości o tańcu.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Ognisko Baletowe posiada bogaty repertuar tańców narodowych, regionalnych, estradowych  i współczesnych, wykonywanych w oryginalnej kostiumerii. Uczniowie koncertują na terenie miasta, regionu, kraju i za granicą.

Rekrutacja do Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu na rok szkolny 2021/2022 r.

Składanie przez rodziców – opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do 30 kwiecień 2021 r. w sekretariacie POB ul. Franciszkańska 2 (wnioski do pobrania na stronie internetowej Ogniska lub w sekretariacie placówki).

Egzamin wstępny: 2 czerwca godzina 16.30 w budynku placówki
Badanie predyspozycji polega na ocenie warunków kandydata w zakresie:

 • stopnia umuzykalnienia,
 • koordynacji ruchowej,
 • pamięci ruchowej,
 • gibkości, skoczności i aparycji.

O przyjęciu decyduje średnia ocen uzyskanych podczas egzaminu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek

  budynek

 • Powiększ zdjęcie krakowiak

  krakowiak

 • Powiększ zdjęcie kujawiak z oberkiem

  kujawiak z oberkiem

 • Powiększ zdjęcie mazur

  mazur

 • Powiększ zdjęcie układ taneczny cyrk

  układ taneczny cyrk

 • Powiększ zdjęcie układ taneczny kraina lodu

  układ taneczny kraina lodu

 • Powiększ zdjęcie układ taneczny królewna śnieżka

  układ taneczny królewna śnieżka

 • Powiększ zdjęcie wiązanka tańców cieszyńskich

  wiązanka tańców cieszyńskich

 • Powiększ zdjęcie grupa

  grupa

 • Powiększ zdjęcie grupa

  grupa

 • Powiększ zdjęcie bal służb mundurowych

  bal służb mundurowych

 • Powiększ zdjęcie kaczmareczka

  kaczmareczka

 • Powiększ zdjęcie kujawiak z dzbanami

  kujawiak z dzbanami

 • Powiększ zdjęcie kujawiak z oberkiem

  kujawiak z oberkiem

 • Powiększ zdjęcie wiązanka tańców cieszyńskich

  wiązanka tańców cieszyńskich

 • Powiększ zdjęcie wiązanka tańców sądeckich

  wiązanka tańców sądeckich