I Liceum Ogólnokształcące

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Adres: 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 4, tel./fax 16 621 22 31
e-mail: sekretariat@lo.kopernik.jaroslaw.pl
strona internetowa szkoły: www.lo.kopernik.jaroslaw.pl

Liceum Ogólnokształcące - wymagana minimalna ilość punktów - 100

 • Klasa A
  realizuje w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty: biologia, chemia, język angielski
  Oferujemy:
  • drugi język obcy do wyboru: j. rosyjski lub j. niemiecki,
  • autorski program nauczania biologii i chemii oraz j. angielskiego z terminologią w naukach przyrodniczych,
  • cykliczne warsztaty naukowe w UMCS w Lublinie,
  • patronat UMCS w Lublinie oraz PWSTE w Jarosławiu.

  Klasa daje możliwość aplikowania na studia – m.in. medyczne i pokrewne, zdrowie publiczne, psychologia, leśnictwo, kosmetologia, dietetyka, biochemia, ekologia, biologia, chemia, kierunki przyrodnicze uniwersyteckie, pedagogika.
 • Klasa B
  realizuje w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
  Oferujemy:
  • drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki,
  • innowację pedagogiczną – Warsztat dziennikarski,
  • autorski program nauczania j. polskiego z elementami wiedzy o kulturze i mediach,
  • realizację zajęć z podstaw filozofii,
  • zajęcia dodatkowe z dziennikarstwa,
  • warsztaty dziennikarskie stacjonarne i wyjazdowe z udziałem znanych polskich dziennikarzy,
  • patronat Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Klasa daje możliwość aplikowania na studia – m.in. dziennikarstwo, zarządzanie mediami, reżyseria filmowa, krytyka artystyczna, edytorstwo i redakcja tekstu, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, reklama i komunikacja kreatywna, architektura informacji, filologia polska, filologie, filozofia, psychologia społeczna, kierunki humanistyczne, pedagogiczne.
 • Klasa C
  realizuje w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski
  Oferujemy:
  • drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki,
  • autorski program nauczania historii z elementami wiedzy o państwie i prawie,
  • realizację zajęć z podstaw filozofii,
  • zajęcia dodatkowe z zakresu prawa z udziałem zaproszonych prawników różnych specjalności,
  • patronat Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Klasa daje możliwość aplikowania na studia – m.in. prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, filozofia, administracja publiczna, europeistyka, prawo europejskie, socjologia, etnologia, antropologia, socjologia kultury, archeologia, archiwistyka, turystyka i rekreacja, kierunki historyczne, pedagogiczne.
 • Klasa D
  realizuje w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty: biologia, chemia, matematyka lub fizyka
  Oferujemy:
  • drugi język obcy do wyboru: j. rosyjski lub j. niemiecki,
  • autorski program nauczania biologii, chemii, matematyki, fizyki oraz j. angielskiego z terminologią w naukach przyrodniczych,
  • cykliczne warsztaty naukowe w UMCS w Lublinie,
  • patronat UMCS w Lublinie oraz PWSTE w Jarosławiu.

  Klasa daje możliwość aplikowania na studia – m.in. medyczne i przyrodnicze: medycyna, inżynieria biomedyczna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, biochemia, weterynaria, fizyka medyczna, kierunki ścisłe uniwersyteckie i techniczne.
 • Klasa E
  realizuje w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty: język polski, język angielski lub język niemiecki, historia lub geografia
  Oferujemy:
  • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski,
  • autorski program nauczania j. angielskiego lub j. niemieckiego z elementami wiedzy o kulturze krajów angielskiego lub niemieckiego obszaru językowego,
  • dodatkowe zajęcia z j. francuskiego, łaciny lub j. hiszpańskiego,
  • obozy językowe w kraju i za granicą,
  • patronat Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Klasa daje możliwość aplikowania na studia – m.in. filologia polska, filologie obce, lingwistyka, amerykanistyka, kulturoznawstwo, europeistyka, stosunki międzynarodowe, pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim, językiem niemieckim, kierunki humanistyczne.
 • Klasa F
  realizuje w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty: matematyka, fizyka, informatyka, język angielski
  Oferujemy:
  • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski,
  • autorski program nauczania informatyki i j. angielskiego z terminologią informatyczną,
  • cykliczne warsztaty naukowe w języku polskim i angielskim w WSIiZ w Rzeszowie oraz PWSTE w Jarosławiu,
  • patronat WSIiZ w Rzeszowie oraz w PWSTE Jarosławiu.

  Klasa daje możliwość aplikowania na studia – m.in. nauki ścisłe, techniczne i informatyczne, informatyka stosowana, mechatronika, automatyka, robotyka, elektronika, energetyka, telekomunikacja, informatyka, budownictwo, lotnictwo, matematyka stosowana, fizyka techniczna.
 • Klasa G
  realizuje w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty: matematyka, fizyka lub geografia, język angielski
  Oferujemy:
  • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski,
  • autorski program nauczania matematyki z zastosowaniem techniczno-ekonomicznym,
  • dodatkowe zajęcia: informatyka w zastosowaniach,
  • wyjazdowe warsztaty naukowo-przyrodnicze ,
  • warsztaty naukowe w UJ w Krakowie, w UR w Rzeszowie oraz UMCS w Lublinie,
  • patronat PWSTE w Jarosławiu oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Klasa daje możliwość aplikowania na studia – m.in. nauki ścisłe i techniczne, ekonomiczne, ekonometria, bankowość, marketing i zarządzanie, logistyka, gospodarka przestrzenna, geodezja, architektura, geologia, geofizyka, astronomia, inżynieria materiałowa, inżynieria ekologiczna, inżynieria zagrożeń środowiskowych.

* Szkoła – wychodząc naprzeciw zainteresowaniom kandydatów  –  zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzeń, jeśli w trakcie rekrutacji proponowane przedmioty rozszerzone danej klasy nie będą się cieszyły popularnością. 

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie hall szkoly

  hall szkoly

 • Powiększ zdjęcie chór szkolny

  chór szkolny

 • Powiększ zdjęcie ćwiczenia z biologii

  ćwiczenia z biologii

 • Powiększ zdjęcie spotkanie z młodzieżą z Izraela

  spotkanie z młodzieżą z Izraela

 • Powiększ zdjęcie warsztaty dziennikarskie

  warsztaty dziennikarskie

 • Powiększ zdjęcie warsztaty informatyczne

  warsztaty informatyczne

 • Powiększ zdjęcie warsztaty prawnicze

  warsztaty prawnicze

 • Powiększ zdjęcie wyjazd szkolnego kola PTTK

  wyjazd szkolnego kola PTTK

 • Powiększ zdjęcie zajęcia laboratoryjne z chemii

  zajęcia laboratoryjne z chemii

 • Powiększ zdjęcie zajęcia z informatyki

  zajęcia z informatyki

 • Powiększ zdjęcie zajęcia sportowe

  zajęcia sportowe