I Liceum Ogólnokształcące

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Adres: 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 4, tel./fax 16 621 22 31
e-mail: sekretariat@lo.kopernik.jaroslaw.pl
strona internetowa szkoły: www.lo.kopernik.jaroslaw.pl

facebook

Wymagana minimalna ilość punktów - 110

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa a – przyrodnicza

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski
 • program nauczania biologii z elementami biotechnologii i ochrony środowiska
 • program nauczania chemii z zastosowaniem w przemyśle i ochronie środowiska
 • realizację zajęć z filozofii
 • warsztaty naukowe prowadzone przez pracowników uczelni w ramach patronatu UMCS w Lublinie i PWSTE w Jarosławiu

Klasa daje możliwość aplikowania na studia w kraju i za granicą – między innymi medyczne i pokrewne kierunki medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologia, dietetyka, biologia, biotechnologia, biochemia, chemia, ekologia, leśnictwo, kierunki przyrodnicze, psychologia, pedagogika

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa b – humanistyczno-medialna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, historia

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: język hiszpański lub język włoski
 • program nauczania języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze i mediach
 • zajęcia uzupełniające wiedza o kulturze i mediach
 • realizację zajęć z filozofii
 • warsztaty naukowe prowadzone przez pracowników uczelni w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • spotkania z ludźmi kultury i udział w wydarzeniach kulturalnych

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi kierunki humanistyczne, filologia polska, filologie, reżyseria filmowa, krytyka artystyczna, edytorstwo i redakcja tekstu, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, reklama i komunikacja kreatywna, dziennikarstwo, zarządzanie mediami, architektura informacji, filozofia, psychologia społeczna, pedagogiczne

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa c – prawna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  historia, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty punktowane:  język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: język hiszpański lub język francuski
 • program nauczania historii z elementami badań historycznych
 • program nauczania wiedzy o społeczeństwie z elementami prawa
 • zajęcia uzupełniające język łaciński dla humanistów
 • realizację zajęć z filozofii
 • zajęcia dodatkowe z zakresu prawa z udziałem prawników różnych specjalności
 • warsztaty naukowe prowadzone przez pracowników uczelni w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, filozofia, administracja publiczna, europeistyka, prawo europejskie, socjologia, etnologia, antropologia, socjologia kultury, archeologia, archiwistyka, turystyka i rekreacja, kierunki historyczne, pedagogiczne

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa d – medyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka lub fizyka
Przedmioty punktowane : język polski, matematyka, biologia, chemia lub fizyka

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski
 • program nauczania biologii z elementami biotechnologii i ochrony środowiska
 • program nauczania chemii z zastosowaniem w przemyśle i ochronie środowiska
 • program nauczania fizyki z zastosowaniem w medycynie
 • realizację zajęć z filozofii
 • warsztaty naukowe prowadzone przez pracowników uczelni w ramach patronatu UJ w Krakowie, UMCS w Lublinie i PWSTE w Jarosławiu

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi medyczne i przyrodnicze: medycyna, inżynieria biomedyczna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, biochemia, weterynaria, fizyka medyczna, kierunki ścisłe uniwersyteckie i techniczne

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa e – filologiczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, geografia
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: język niemiecki lub język francuski
 • program nauczania języka angielskiego z elementami wiedzy o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego
 • realizację zajęć z filozofii
 • obozy językowe w kraju i za granicą
 • warsztaty naukowe prowadzone przez pracowników uczelni w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Klasa daje możliwość aplikowania na studia w kraju i zagranicą – między innymi filologia polska, filologie obce, lingwistyka, amerykanistyka, kulturoznawstwo, europeistyka, stosunki międzynarodowe, pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim, kierunki humanistyczne

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa f – politechniczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Oferujemy:

 • drugi język obcy język niemiecki
 • program nauczania matematyki z elementami rachunku całkowego
 • zajęcia uzupełniające język angielski z zastosowaniem technicznym
 • realizację zajęć z filozofii
 • warsztaty naukowe prowadzone przez pracowników uczelni w ramach patronatu UJ w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i PWSTE w Jarosławiu

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi nauki ścisłe, techniczne i informatyczne, informatyka stosowana, mechatronika, automatyka, robotyka, elektronika, informatyka, cyberbezpieczeństwo, energetyka, telekomunikacja, budownictwo, lotnictwo, matematyka stosowana, fizyka techniczna

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa g – matematyczna plus

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, geografia lub fizyka
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, geografia lub fizyka

Oferujemy:

 • drugi język obcy język niemiecki
 • program nauczania matematyki z elementami matematyki wyższej
 • realizację zajęć z filozofii
 • warsztaty naukowe prowadzone przez pracowników uczelni w ramach patronatu UJ w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i PWSTE w Jarosławiu

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi nauki ścisłe i techniczne, ekonomiczne, ekonometria, bankowość, marketing i zarządzanie, logistyka, gospodarka przestrzenna, geodezja, architektura, geologia, geofizyka, astronomia, inżynieria materiałowa, inżynieria ekologiczna, inżynieria zagrożeń środowiskowych

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Budynek szkoły

  Budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie Od lat w czołówce

  Od lat w czołówce

 • Powiększ zdjęcie Nasz patron

  Nasz patron

 • Powiększ zdjęcie Niebo w Koperniku

  Niebo w Koperniku

 • Powiększ zdjęcie Klasa a - przyrodnicza

  Klasa a - przyrodnicza

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z biologii

  Zajęcia z biologii

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z chemii

  Zajęcia z chemii

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty chemiczne

  Warsztaty chemiczne

 • Powiększ zdjęcie Klasa b-humanistyczno-medialna

  Klasa b-humanistyczno-medialna

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty dziennikarskie w plenerze

  Warsztaty dziennikarskie w plenerze

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty filmowe

  Warsztaty filmowe

 • Powiększ zdjęcie Radiowęzeł szkolny

  Radiowęzeł szkolny

 • Powiększ zdjęcie Klasa c-prawna

  Klasa c-prawna

 • Powiększ zdjęcie Debata w Młodzieżowej Radzie Miasta

  Debata w Młodzieżowej Radzie Miasta

 • Powiększ zdjęcie Wizyta w muzeum

  Wizyta w muzeum

 • Powiększ zdjęcie Wizyta w sądzie

  Wizyta w sądzie

 • Powiększ zdjęcie Klasa d-medyczna

  Klasa d-medyczna

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z biologii

  Zajęcia z biologii

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z chemii

  Zajęcia z chemii

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty chemiczne

  Warsztaty chemiczne

 • Powiększ zdjęcie Klasa e-filologiczna

  Klasa e-filologiczna

 • Powiększ zdjęcie Wizyta w konsulacie USA

  Wizyta w konsulacie USA

 • Powiększ zdjęcie Obóz językowy

  Obóz językowy

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty projektowe

  Warsztaty projektowe

 • Powiększ zdjęcie Klasa f-politechniczna

  Klasa f-politechniczna

 • Powiększ zdjęcie Klasa politechniczna

  Klasa politechniczna

 • Powiększ zdjęcie Z wizytą na uczelni

  Z wizytą na uczelni

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty na WSIiZ

  Warsztaty na WSIiZ

 • Powiększ zdjęcie Klasa g-matematyczna plus

  Klasa g-matematyczna plus

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z geogebry

  Zajęcia z geogebry

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia terenowe

  Zajęcia terenowe

 • Powiększ zdjęcie Zielona szkoła

  Zielona szkoła