I Liceum Ogólnokształcące

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Adres: 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 4, tel./fax 16 621 22 31
e-mail: sekretariat@lo.kopernik.jaroslaw.pl
strona internetowa szkoły: www.lo.kopernik.jaroslaw.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów

Wymagana minimalna ilość punktów - 100

Czytaj więcej o pełnej ofercie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa A - przyrodnicza

Przedmioty rozszerzone – biologia, chemia, język angielski,
Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy.

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: j. rosyjski lub j. niemiecki,
 • własne programy nauczania: biologia, chemia, j. angielski z terminologią w naukach przyrodniczych,
 • w ramach patronatu uczelni cykliczne warsztaty naukowe na UMCS w Lublinie i PWSTE w Jarosławiu.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi medyczne i pokrewne kierunki medyczne, przyrodnicze, zdrowie publiczne, psychologia, leśnictwo, kosmetologia, dietetyka, biochemia, ekologia, biologia, chemia, kierunki przyrodnicze uniwersyteckie, pedagogika.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa B - dziennikarska

Przedmioty rozszerzone – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,
Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy.

Oferujemy:

 • innowację pedagogiczną – Warsztat dziennikarski,
 • drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki,
 • własny program nauczania: język polski z elementami wiedzy o kulturze i mediach,
 • realizację zajęć z podstaw filozofii,
 • zajęcia dodatkowe: dziennikarstwo,
 • warsztaty dziennikarskie stacjonarne i wyjazdowe z udziałem znanych polskich dziennikarzy,
 • cykliczne warsztaty na uczelni w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi dziennikarstwo, zarządzanie mediami, reżyseria filmowa, krytyka artystyczna, edytorstwo i redakcja tekstu, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, reklama i komunikacja kreatywna, architektura informacji, filologia polska, filologie, filozofia, psychologia społeczna, kierunki humanistyczne, pedagogiczne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa C - prawna

Przedmioty rozszerzone – historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski,
Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub język obcy.

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki,
 • własny program nauczania: historia z elementami wiedzy o państwie i prawie,
 • realizację zajęć z podstaw filozofii,
 • zajęcia dodatkowe z zakresu prawa z udziałem zaproszonych prawników różnych specjalności,
 • cykliczne warsztaty na uczelni w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, filozofia, administracja publiczna, europeistyka, prawo europejskie, socjologia, etnologia, antropologia, socjologia kultury, archeologia, archiwistyka, turystyka i rekreacja, kierunki historyczne, pedagogiczne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa D - medyczna

Przedmioty rozszerzone – biologia, chemia, matematyka lub fizyka,
Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, biologia, chemia lub fizyka.

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: j. rosyjski lub j. niemiecki,
 • własne programy nauczania: biologia, matematyka z zastosowaniem przyrodniczym, fizyka w medycynie, język angielski z terminologią w naukach przyrodniczych,
 • w ramach patronatu uczelni cykliczne warsztaty naukowe na UMCS w Lublinie i PWSTE w Jarosławiu.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi medyczne i przyrodnicze: medycyna, inżynieria biomedyczna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, biochemia, weterynaria, fizyka medyczna, kierunki ścisłe uniwersyteckie i techniczne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa E - językowa

Przedmioty rozszerzone – język polski, język angielski, historia lub geografia,
Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, język obcy, historia lub geografia.

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. francuski,
 • własny program nauczania: język angielski z elementami wiedzy o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego,
 • dodatkowe zajęcia: język włoski,
 • obozy językowe w kraju i za granicą,
 • cykliczne warsztaty na uczelni w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi filologia polska, filologie obce, lingwistyka, amerykanistyka, kulturoznawstwo, europeistyka, stosunki międzynarodowe, pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim, językiem niemieckim, kierunki humanistyczne.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa F - IT

Przedmioty rozszerzone – matematyka, fizyka, informatyka, język angielski,
Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyka lub informatyka, język obcy.

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski,
 • własny program nauczania: język angielski z terminologią informatyczną,
 • w ramach patronatu uczelni cykliczne warsztaty naukowe na WSIiZ w Rzeszowie i PWSTE w Jarosławiu.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi nauki ścisłe, techniczne i informatyczne, informatyka stosowana, mechatronika, automatyka, robotyka, elektronika, energetyka, telekomunikacja, informatyka, budownictwo, lotnictwo, matematyka stosowana, fizyka techniczna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa G - matematyczna plus

Przedmioty rozszerzone – matematyka, fizyka lub geografia, język angielski,
Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyka lub geografia, język obcy.

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski,
 • własny program nauczania: matematyka z zastosowaniem techniczno-ekonomicznym,
 • dodatkowe zajęcia: informatyka w zastosowaniach,
 • wyjazdowe warsztaty naukowo-przyrodnicze,
 • w ramach patronatu uczelni warsztaty naukowe na PWSTE w Jarosławiu oraz Uniwersytecie Rzeszowskim.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi nauki ścisłe i techniczne, ekonomiczne, ekonometria, bankowość, marketing i zarządzanie, logistyka, gospodarka przestrzenna, geodezja, architektura, geologia, geofizyka, astronomia, inżynieria materiałowa, inżynieria ekologiczna, inżynieria zagrożeń środowiskowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta edukacyjna dla ósmoklasistów

Wymagana minimalna ilość punktów - 100

Czytaj więcej o pełnej ofercie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa a - przyrodnicza

Przedmioty rozszerzone – biologia, chemia, język angielski,
Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy.

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: j. rosyjski lub j. niemiecki,
 • własne programy nauczania: biologia z elementami biotechnologii i ochrony środowiska, chemia w przemyśle i ochronie środowiska,
 • realizację zajęć z filozofii,
 • w ramach patronatu uczelni cykliczne warsztaty naukowe na UMCS w Lublinie i PWSTE w Jarosławiu.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi medyczne i pokrewne kierunki medyczne, przyrodnicze, zdrowie publiczne, psychologia, leśnictwo, kosmetologia, dietetyka, biochemia, ekologia, biologia, chemia, kierunki przyrodnicze uniwersyteckie, pedagogika.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa b - dziennikarska (humanistyczno - medialna)

Przedmioty rozszerzone – język polski, język angielski, historia,
Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, język obcy.

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. włoski,
 • własny program nauczania: język polski z elementami wiedzy o kulturze,
 • zajęcia uzupełniające: wiedza o mediach,
 • zajęcia dodatkowe: warsztat dziennikarski,
 • realizację zajęć z filozofii,
 • warsztaty stacjonarne i wyjazdowe z udziałem znanych polskich twórców kultury i mediów,
 • cykliczne warsztaty na uczelni w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi dziennikarstwo, zarządzanie mediami, reżyseria filmowa, krytyka artystyczna, edytorstwo i redakcja tekstu, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, reklama i komunikacja kreatywna, architektura informacji, filologia polska, filologie, filozofia, psychologia społeczna, kierunki humanistyczne, pedagogiczne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa c - prawna

Przedmioty rozszerzone – historia, wiedza o społeczeństwie,
Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański lub j. francuski,
 • własny program nauczania: historia z elementami prawa i badań historycznych,
 • zajęcia uzupełniające: język łaciński i kultura antyczna,
 • realizację zajęć z filozofii,
 • zajęcia dodatkowe z zakresu prawa z udziałem zaproszonych prawników różnych specjalności,
 • cykliczne warsztaty na uczelni w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, filozofia, administracja publiczna, europeistyka, prawo europejskie, socjologia, etnologia, antropologia, socjologia kultury, archeologia, archiwistyka, turystyka i rekreacja, kierunki historyczne, pedagogiczne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa d - medyczna

Przedmioty rozszerzone – biologia, chemia, matematyka lub fizyka,
Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, biologia, chemia lub fizyka.

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: j. rosyjski lub j. niemiecki,
 • własne programy nauczania: biologia w medycynie, chemia a zdrowie człowieka, fizyka w medycynie,
 • realizację zajęć z filozofii,
 • w ramach patronatu uczelni cykliczne warsztaty naukowe na UMCS w Lublinie i PWSTE w Jarosławiu.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi medyczne i przyrodnicze: medycyna, inżynieria biomedyczna, stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, biochemia, weterynaria, fizyka medyczna, kierunki ścisłe uniwersyteckie i techniczne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa e - filologiczna

Przedmioty rozszerzone – język polski, język angielski, geografia,
Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, język obcy, geografia.

Oferujemy:

 • drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. francuski,
 • własny program nauczania: j. angielski z elementami wiedzy o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego,
 • realizację zajęć z filozofii,
 • obozy językowe w kraju i za granicą,
 • cykliczne warsztaty na uczelni w ramach patronatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi filologia polska, filologie obce, lingwistyka, amerykanistyka, kulturoznawstwo, europeistyka, stosunki międzynarodowe, pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim, językiem niemieckim, kierunki humanistyczne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa f - politechniczna

Przedmioty rozszerzone – matematyka, fizyka, informatyka,
Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Oferujemy:

 • drugi język obcy: j. niemiecki,
 • własny program nauczania: matematyka z elementami rachunku całkowego,
 • zajęcia uzupełniające: język angielski z zastosowaniem technicznym,
 • realizację zajęć z filozofii,
 • w ramach patronatu uczelni cykliczne warsztaty naukowe na WSIiZ w Rzeszowie i PWSTE w Jarosławiu.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi nauki ścisłe, techniczne i informatyczne, informatyka stosowana, mechatronika, automatyka, robotyka, elektronika, energetyka, telekomunikacja, informatyka, budownictwo, lotnictwo, matematyka stosowana, fizyka techniczna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa g - matematyczna - ekonomiczna

Przedmioty rozszerzone – matematyka, geografia lub fizyka, język angielski,
Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia lub fizyka, język obcy.

Oferujemy:

 • drugi język obcy: j. niemiecki,
 • własny program nauczania: matematyka z zastosowaniem techniczno-ekonomicznym,
 • realizację zajęć z filozofii,
 • warsztaty naukowe w UJ w Krakowie oraz UMCS w Lublinie,
 • patronat i warsztaty naukowe na PWSTE w Jarosławiu oraz Uniwersytecie Rzeszowskim.

Klasa daje możliwość aplikowania na studia – między innymi nauki ścisłe i techniczne, ekonomiczne, ekonometria, bankowość, marketing i zarządzanie, logistyka, gospodarka przestrzenna, geodezja, architektura, geologia, geofizyka, astronomia, inżynieria materiałowa, inżynieria ekologiczna, inżynieria zagrożeń środowiskowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * Szkoła – wychodząc naprzeciw zainteresowaniom kandydatów  –  zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzeń które są do wyboru, jeśli w trakcie rekrutacji proponowane przedmioty rozszerzone danej klasy nie będą się cieszyły popularnością. 

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie srebrne liceum 2019

  srebrne liceum 2019

 • Powiększ zdjęcie hol szkoły

  hol szkoły

 • Powiększ zdjęcie biblioteka szkolna

  biblioteka szkolna

 • Powiększ zdjęcie klasa przyrodnicza

  klasa przyrodnicza

 • Powiększ zdjęcie klasa dziennikarska

  klasa dziennikarska

 • Powiększ zdjęcie klasa prawna

  klasa prawna

 • Powiększ zdjęcie klasa medyczna

  klasa medyczna

 • Powiększ zdjęcie klasa językowa / fillologiczna

  klasa językowa / fillologiczna

 • Powiększ zdjęcie klasa IT / politechniczna

  klasa IT / politechniczna

 • Powiększ zdjęcie klasa matematyczna + / matematyczno - ekonomiczna

  klasa matematyczna + / matematyczno - ekonomiczna