Technikum Nr 6 ZSDGiL

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego
Adres: 37-500 Jarosław, ul. Św. Ducha 1, tel./fax 16 621 32 82
e-mail: sekretariat@tdgjar.edu.pl
strona internetowa szkoły: www.tdgjar.edu.pl

Kierunki kształcenia:

 • technik geodeta – klasa 1g – rozszerzenia: matematyka, geografia lub fizyka.
  Zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych, wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych, rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości, sporządzanie map, kontrola obiektów budowlanych.
 • Technik budowy dróg – klasa 1d – rozszerzenia: matematyka, geografia lub fizyka.
  Organizowanie i prowadzenie robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych, ich bieżących i okresowych przeglądów technicznych, sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej.
 • Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych – klasa 1k – rozszerzenia: matematyka, geografia lub fizyka.
  Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i mostów, oceniania ich stanu technicznego, prowadzenie dokumentacji budowy, sporządzanie kosztorysów i dokumentacji przetargowej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie technik geodeta - ćwiczenia

  technik geodeta - ćwiczenia

 • Powiększ zdjęcie technik geodeta - ćwiczenia

  technik geodeta - ćwiczenia

 • Powiększ zdjęcie technik geodeta - ćwiczenia

  technik geodeta - ćwiczenia

 • Powiększ zdjęcie technik geodeta - ćwiczenia

  technik geodeta - ćwiczenia

 • Powiększ zdjęcie ćwiczenia terenowe z geodezji

  ćwiczenia terenowe z geodezji

 • Powiększ zdjęcie technik geodeta - zajęcia z geodezji

  technik geodeta - zajęcia z geodezji

 • Powiększ zdjęcie technik geodeta - zajęcia z kartografii

  technik geodeta - zajęcia z kartografii