Technikum Nr 2 ZSTiO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. Stefana Banacha
Adres: 37-500 Jarosław, ul. Św. Ducha 1, tel./fax 16 621 65 24
e-mail: szkola@zstiojar.edu.pl
strona internetowa szkoły: http://www.zstiojar.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK ROBOTYK NOWOŚĆ

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Zajmuje się montażem, uruchamianiem i obsługą układów mechanicznych i elektronicznych robotów. Posiada umiejętności z zakresu obsługiwania, eksploatacji i programowania robotów przemysłowych oraz planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną. Technik robotyk znajdzie przyszłą pracę w większości firm, gdzie stosowane są roboty przemysłowe. W związku z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych jest to zawód poszukiwany na rynku pracy.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ELM.07 Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
 • ELM.08 Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

Dodatkowe umiejętności:

 • programowanie sterowników PLC i ramion robotów
 • uprawnienia SEP do 1 kV

Wymagana minimalna ilość punktów: 100

Czytaj więcej

*Nabór na kierunek po otrzymaniu zgody organu prowadzącego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK AUTOMATYK

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Automatyka to dziedzina techniki zajmująca się zagadnieniami sterowania różnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi, zwykle odbywającymi się bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka. Z maszynami czy tzw. ,,automatami" spotykamy się praktycznie w każdej dziedzinie życia, pewnie nierzadko zastanawiając się ,,jak to działa?" Odpowiedź na to pytanie znają automatycy.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”
 • dla chętnych, pragnących rozwinąć swoje kompetencje matematyczne – Instytut Banacha

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 • ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Dodatkowe umiejętności:

 • programowanie sterowników PLC w językach: LAD, SFC, FBA
 • uprawnienia SEP do 1 kV

Wymagana minimalna ilość punktów: 100

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK ELEKTRONIK

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Elektronik - osoba, która zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń elektronicznych. Zawód ten jest zawodem przyszłości, ponieważ elektronika ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, kontroler jakości czy konstruktor.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Dodatkowe kwalifikacje:

 • programowanie sterowników PLC w językach: LAD, SFC, FBA
 • automatyka budynkowa F&F
 • uprawnienia SEP do 1 kV

Wymagana minimalna ilość punktów: 100

Czytaj więcej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”
 • organizacja reklamy

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • PGF.04.Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe oraz obróbka druków

Dodatkowe umiejętności:

 • modelowanie 3D grafika 3D i wydruk 3D

Wymagana minimalna ilość punktów: 100

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Informatyk to specjalista, który tworzy, przekształca i przekazuje dane za pomocą programów komputerowych. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: obsługa i zabezpieczenie sieci komputerowej, konfiguracja urządzeń, rozbudowa istniejącej magistrali, bieżąca aktualizacja oprogramowania, obsługa i administrowanie specjalistycznymi systemami informatycznymi, zapewnienie ciągłości pracy poprzez bieżące usuwanie usterek sprzętu i oprogramowania oraz wdrażanie nowych programów.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”
 • robotyka_&_Programowanie – budowa i programowanie robotów, tworzenie gier komputerowych i aplikacji mobilnych

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Dodatkowe umiejętności:

 • programowanie w języku Python
 • bezpieczeństwo systemów komputerowych

Wymagana minimalna ilość punktów: 100

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK MECHANIK

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Zajmuje się on wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo–instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Posiada umiejętności przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki, wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej; oraz wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Dodatkowe umiejętności:

 • projektowanie i programowanie w systemach CAD/CAM
 • modelowanie zespołów części w 3D

Wymagana minimalna ilość punktów: 80

Czytaj więcej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Technik pojazdów samochodowych (90 pkt) w trakcie nauki uczeń otrzymuje niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej, która jest nieodłącznym elementem nowoczesnej diagnostyki samochodowej. Specjalistyczne wiadomości i umiejętności w zakresie budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych uczeń nabywa w trakcie zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz podczas praktyk zawodowych. Uczniowie odbywają bezpłatny kurs nauki jazdy.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Dodatkowe kwalifikacje:

 • obsługa programów diagnostycznych samochodowych ESI tronic 2.0 i HGS Data
 • bezpłatny kurs nauki jazdy.

Wymagana minimalna ilość punktów: 80

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK PROGRAMISTA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Program nauczania nastawiony jest na kształcenie w sposób innowacyjny oparty na nauce programowania różnych języków odpowiednich dla aplikacji desktopowych np.: C++, C#, Visual Basic, Java, Python oraz język do projektowania interfejsu użytkownika np. XAML. Dodatkowo uczniowie poznają takie języki jak: SQL (przydatnego do tworzenia zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Realizacja innowacji w zakresie:

 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”
 • robotyka_&_Programowanie – budowa i programowanie robotów, tworzenie gier komputerowych i aplikacji mobilnych

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Dodatkowe kwalifikacje:

 • programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych
 • programowanie w języku Python

Wymagana minimalna ilość punktów: 100

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK TELEINFORMATYK

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Zajmuje się prowadzeniem diagnostyki i utrzymywaniem sieci teleinformatycznych, odpowiada za efektywne wykorzystanie zasobów systemów teleinformatycznych, podejmuje działania zmierzające do rozwoju i optymalizacji systemów teleinformatycznych, zapewnia doradztwo techniczne związane z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem sieci teleinformatycznych. Klasy w zawodzie technik teleinformatyk objęte są patronatem ogólnopolskiej firmy telekomunikacyjnej EXATEL S.A.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
 • INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

Dodatkowe umiejętności:

 • bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • tworzenie i testowanie aplikacji

Wymagana minimalna ilość punktów: 90

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Budynek szkoły

  Budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie Złota Tarcza 2021 w Rankingu Perspektywy

  Złota Tarcza 2021 w Rankingu Perspektywy

 • Powiększ zdjęcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego

  Centrum Mistrzostwa Informatycznego

 • Powiększ zdjęcie Erasmus+ - wyjazd do Niemiec

  Erasmus+ - wyjazd do Niemiec

 • Powiększ zdjęcie Technik robotyk

  Technik robotyk

 • Powiększ zdjęcie Technik robotyk

  Technik robotyk

 • Powiększ zdjęcie Technik robotyk

  Technik robotyk

 • Powiększ zdjęcie Technik robotyk

  Technik robotyk

 • Powiększ zdjęcie Technik automatyk

  Technik automatyk

 • Powiększ zdjęcie Technik automatyk

  Technik automatyk

 • Powiększ zdjęcie Technik automatyk

  Technik automatyk

 • Powiększ zdjęcie Technik automatyk

  Technik automatyk

 • Powiększ zdjęcie Technik elektronik

  Technik elektronik

 • Powiększ zdjęcie Technik elektronik

  Technik elektronik

 • Powiększ zdjęcie Technik elektronik

  Technik elektronik

 • Powiększ zdjęcie Technik elektronik

  Technik elektronik

 • Powiększ zdjęcie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • Powiększ zdjęcie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • Powiększ zdjęcie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • Powiększ zdjęcie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • Powiększ zdjęcie Technik informatyk

  Technik informatyk

 • Powiększ zdjęcie Technik informatyk

  Technik informatyk

 • Powiększ zdjęcie Technik informatyk

  Technik informatyk

 • Powiększ zdjęcie Technik informatyk

  Technik informatyk

 • Powiększ zdjęcie Technik mechanik

  Technik mechanik

 • Powiększ zdjęcie Technik mechanik

  Technik mechanik

 • Powiększ zdjęcie Technik mechanik

  Technik mechanik

 • Powiększ zdjęcie Technik mechanik

  Technik mechanik

 • Powiększ zdjęcie Technik pojazdów samochodowych

  Technik pojazdów samochodowych

 • Powiększ zdjęcie Technik pojazdów samochodowych

  Technik pojazdów samochodowych

 • Powiększ zdjęcie Technik pojazdów samochodowych

  Technik pojazdów samochodowych

 • Powiększ zdjęcie Technik pojazdów samochodowych

  Technik pojazdów samochodowych

 • Powiększ zdjęcie Technik programista

  Technik programista

 • Powiększ zdjęcie Technik programista

  Technik programista

 • Powiększ zdjęcie Technik programista

  Technik programista

 • Powiększ zdjęcie Technik programista

  Technik programista

 • Powiększ zdjęcie Technik teleinformatyk

  Technik teleinformatyk

 • Powiększ zdjęcie Technik teleinformatyk

  Technik teleinformatyk

 • Powiększ zdjęcie Technik teleinformatyk

  Technik teleinformatyk

 • Powiększ zdjęcie Technik teleinformatyk

  Technik teleinformatyk