Technikum Nr 2 ZSTiO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. Stefana Banacha
Adres: 37-500 Jarosław, ul. Św. Ducha 1, tel./fax 16 621 65 24
e-mail: szkola@zstiojar.edu.pl
strona internetowa szkoły: http://www.zstiojar.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kierunki kształcenia dla gimnazjalistów i ósmoklasistów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK PROGRAMISTA - NOWOŚĆ

Kwalifikacje:

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli opracowuje programy komputerowe, testuje oraz wprowadza je do użytku. Pracodawcy sektora IT oraz instytucje otoczenia biznesu zgodnie potwierdzają wyraźny brak kandydatów do pracy w zawodzie programisty, wykształconych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz konieczność wypełnienia wolnych miejsc na rynku pracy właśnie na stanowiskach związanych z programowaniem i testowaniem oprogramowania. Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą uczyć się programowania w popularnych obecnie językach tj. Python, Java, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Wymagana ilość punktów: 100

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TECHNIK AUTOMATYK

Kwalifikacje:

 • ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej,
 • ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub informatyka.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Technik automatyk to zawód, który daje szansę na zdobycie ciekawej pracy. Automatyk to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Automatyk może pracować zarówno w małej, jak i dużej firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych w branży mechanicznej, spożywczej, energetycznej, samochodowej, budowlanej lub medycznej.
Kształcenie zawodowe w klasie technik automatyk odbywa się w nowoczesnych zakładach pracy produkujących i wykorzystujących urządzenia automatyki przemysłowej.

Wymagana ilość punktów: 100

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK ELEKTRONIK

Kwalifikacje:

 • ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
 • ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub informatyka.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.
W trakcie nauki będzie możliwość uzyskania uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.

Wymagana ilość punktów: 100

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Kwalifikacje:

 • PGF.04. Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Przedmioty rozszerzone: matematyka oraz do wyboru: fizyka, informatyka lub geografia.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Technik grafiki i poligrafii zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.

Wymagana ilość punktów: 100

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TECHNIK INFORMATYK

Kwalifikacje:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Kierunek przeznaczony jest dla osób zamierzających w przyszłości brać udział w tworzeniu nowych technologii i narzędzi informatycznych. Informatyka to dobry wybór dla osób, które lubią nauki ścisłe i rozwiązywanie problemów, posiadają umiejętność abstrakcyjnego myślenia, są twórcze, oraz potrafią podejmować decyzje dotyczące sposobu rozwiązywania konkretnego problemu. Szybki rozwój nowych technologii oraz nowoczesnych urządzeń wymagających specjalistycznego oprogramowania, stawiają nowe wyzwania dla technika informatyki, co stwarza bardzo dobre perspektywy pracy i rozwoju absolwentom tego kierunku. Podjęcie nauki w zawodzie technik informatyk to inwestycja w przyszłość. Informatycy są bardzo poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i mogą liczyć na wysokie zarobki.
W trakcie nauki uczeń bierze udział w zajęciach z programowania gier komputerowych i robotów z wykorzystaniem interaktywnych aplikacji, narzędzi multimedialnych i różnych języków programowania. Realizowane są również zajęcia Akademii CISCO.

Wymagana ilość punktów: 100

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK MECHANIK

Kwalifikacje:

 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Przedmioty rozszerzone: matematyka oraz do wyboru: fizyka, informatyka lub geografia.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Współczesne maszyny i urządzenia ze wszystkich dziedzin gospodarki składają się z tysięcy metalowych części wykonanych z pomocą obrabiarek. Rynek pracy potrzebuje coraz więcej specjalistów- obróbki skrawaniem. Poszukiwani są, dobrze opłacani fachowcy, którzy potrafią sprawnie i samodzielnie programować obrabiarki cnc i znają więcej niż jeden system sterowania obrabiarkami cnc. Zakres prac, jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest olbrzymi. Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych zawodów. Mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie.
Specjalistyczne wiadomości i umiejętności w zakresie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie cnc uczeń nabywa w trakcie zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Wymagana ilość punktów: 80

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje:

 • MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Przedmioty rozszerzone: matematyka oraz do wyboru: fizyka, informatyka lub geografia.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany z eksploatacją i obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji nowoczesnych pojazdów samochodowych wyposażonych w systemy elektroniczne i nowoczesne technologie. Zaletą kierunku jest dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej.
W trakcie nauki uczeń otrzymuje również niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej, która jest nieodłącznym elementem nowoczesnej diagnostyki samochodowej. Specjalistyczne wiadomości i umiejętności w zakresie budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych uczeń nabywa w trakcie zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Wymagana ilość punktów: 90

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK TELEINFORMATYK

Kwalifikacje:

 • INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi,
 • INF.08. Eksploatacja, konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub informatyka.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Technik teleinformatyk to obecnie jeden z najbardziej cenionych i poszukiwanych zawodów. Teleinformatycy to najlepsi specjaliści z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Należą do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników teleinformatyków, których kompetencje pozwolą na poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz podniesienie prestiżu firmy, w której będą zatrudnieni. Osoby przedsiębiorcze mogą stworzyć własną firmę, która będzie świadczyła usługi z zakresu teleinformatyki. Znajomość zagadnień telekomunikacyjnych oraz posiadanie kompetencji informatycznych pozwala być elastycznym na rynku pracy oraz łatwo stawiać czoła nowym wyzwaniom, jakie stawia ciągły rozwój szeroko rozumianej cyfryzacji.

Wymagana ilość punktów: 90

Czytaj więcej

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie technik automatyk

  technik automatyk

 • Powiększ zdjęcie technik automatyk

  technik automatyk

 • Powiększ zdjęcie technik automatyk

  technik automatyk

 • Powiększ zdjęcie technik automatyk

  technik automatyk

 • Powiększ zdjęcie technik elektronik - pomiary układów elektronicznych

  technik elektronik - pomiary układów elektronicznych

 • Powiększ zdjęcie technik elektronik - pomiary układów elektronicznych

  technik elektronik - pomiary układów elektronicznych

 • Powiększ zdjęcie technik elektronik - pomiary układów elektronicznych

  technik elektronik - pomiary układów elektronicznych

 • Powiększ zdjęcie technik elektronik

  technik elektronik

 • Powiększ zdjęcie technik grafiki i poligrafi cyfrowej - laminowanie

  technik grafiki i poligrafi cyfrowej - laminowanie

 • Powiększ zdjęcie technik grafiki i poligrafi cyfrowej - obróbka laserowa

  technik grafiki i poligrafi cyfrowej - obróbka laserowa

 • Powiększ zdjęcie technik grafiki i poligrafi cyfrowej - programowanie obrabiarki laserowej

  technik grafiki i poligrafi cyfrowej - programowanie obrabiarki laserowej

 • Powiększ zdjęcie technik grafiki i poligrafi cyfrowej - wydruki z plotera

  technik grafiki i poligrafi cyfrowej - wydruki z plotera

 • Powiększ zdjęcie technik informatyk - programowanie i sterowanie robotami

  technik informatyk - programowanie i sterowanie robotami

 • Powiększ zdjęcie technik informatyk - składanie komputera

  technik informatyk - składanie komputera

 • Powiększ zdjęcie technik informatyk - sprawdzanie podzespołów

  technik informatyk - sprawdzanie podzespołów

 • Powiększ zdjęcie technik informatyk - sterowanie robotami

  technik informatyk - sterowanie robotami

 • Powiększ zdjęcie technik mechanik - projektowanie części maszyn

  technik mechanik - projektowanie części maszyn

 • Powiększ zdjęcie technik mechanik - projektowanie

  technik mechanik - projektowanie

 • Powiększ zdjęcie technik mechanik

  technik mechanik

 • Powiększ zdjęcie technik mechanik

  technik mechanik

 • Powiększ zdjęcie technik pojazdów samochodowych

  technik pojazdów samochodowych

 • Powiększ zdjęcie technik pojazdów samochodowych

  technik pojazdów samochodowych

 • Powiększ zdjęcie technik pojazdów samochodowych

  technik pojazdów samochodowych

 • Powiększ zdjęcie technik pojazdów samochodowych

  technik pojazdów samochodowych

 • Powiększ zdjęcie technik teleinformatyk

  technik teleinformatyk

 • Powiększ zdjęcie technik teleinformatyk

  technik teleinformatyk

 • Powiększ zdjęcie technik teleinformatyk

  technik teleinformatyk

 • Powiększ zdjęcie technik teleinformatyk

  technik teleinformatyk

 • Powiększ zdjęcie technik programista

  technik programista

 • Powiększ zdjęcie technik programista

  technik programista

 • Powiększ zdjęcie technik programista

  technik programista