Technikum Nr 2 ZSTiO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. Stefana Banacha
Adres: 37-500 Jarosław, ul. Św. Ducha 1, tel./fax 16 621 65 24
e-mail: szkola@zstiojar.edu.pl
strona internetowa szkoły: http://www.zstiojar.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK AUTOMATYK

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Automatyka to dziedzina techniki zajmująca się zagadnieniami sterowania różnymi procesami, głównie technologicznymi  i  przemysłowymi,  zwykle  odbywającymi  się  bez  udziału  lub z ograniczonym  udziałem człowieka. Z maszynami czy tzw. ,,automatami” spotykamy się praktycznie w każdej dziedzinie życia, pewnie nierzadko zastanawiając się ,,jak to działa?” Odpowiedź na to pytanie znają automatycy. Zajęcia praktyczne realizowane są w Huta Szkła Jarosław O-I POLAND S.A. oraz w Centrum Serwisowym Maszyn.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”
 • Druk 3D „ technologia przyrostowa w technice”

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 • ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Dodatkowe umiejętności:

 • programowanie sterowników PLC w językach: LAD, SFC, FBA
 • uprawnienia SEP do 1 kV

Wymagana minimalna ilość punktów: 90

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK ELEKTRONIK

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Elektronik - osoba, która zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń elektronicznych. Zawód ten jest zawodem przyszłości, ponieważ elektronika ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, kontroler jakości czy konstruktor.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”
 • Druk 3D „ technologia przyrostowa w technice”

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Dodatkowe kwalifikacje:

 • programowanie sterowników PLC w językach: LAD, SFC, FBA
 • automatyka budynkowa F&F
 • uprawnienia SEP do 1 kV

Wymagana minimalna ilość punktów: 90

Czytaj więcej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”
 • Technologie multimedialne i internetowe
 • Druk 3D „ technologia przyrostowa w technice”

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • PGF.04.Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe oraz obróbka druków

Dodatkowe umiejętności:

 • modelowanie 3D grafika 3D i wydruk 3D

Wymagana minimalna ilość punktów: 90

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Informatyk to specjalista, który tworzy, przekształca i przekazuje dane za pomocą programów komputerowych. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: obsługa i zabezpieczenie sieci komputerowej, konfiguracja urządzeń, rozbudowa istniejącej magistrali, bieżąca aktualizacja oprogramowania, obsługa i administrowanie specjalistycznymi systemami informatycznymi, zapewnienie ciągłości pracy poprzez bieżące usuwanie usterek sprzętu i oprogramowania oraz wdrażanie nowych programów.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”
 • RoBoTiConX - programowanie gier komputerowych i robotów z wykorzystaniem interaktywnych aplikacji, narzędzi multimedialnych i różnych języków programowania
 • Cisco Networking Academy
 • Druk 3D „ technologia przyrostowa w technice”

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Dodatkowe umiejętności:

 • programowanie w języku Python
 • bezpieczeństwo systemów komputerowych

Wymagana minimalna ilość punktów: 100

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK MECHANIK

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Zajmuje się on wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo–instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Posiada umiejętności przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki, wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej; oraz  wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • technik mechanik z innowacją spawalniczą
 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”
 • druk 3D „ technologia przyrostowa w technice”

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Dodatkowe umiejętności:

 • projektowanie i programowanie w systemach CAD/CAM
 • modelowanie zespołów części w 3D
 • możliwość odbycia kursu spawalniczego i uzyskania uprawnień spawacza

Wymagana minimalna ilość punktów: 70

Czytaj więcej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Technik pojazdów samochodowych w trakcie nauki uczeń otrzymuje  niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej, która jest nieodłącznym elementem nowoczesnej diagnostyki samochodowej. Specjalistyczne wiadomości i umiejętności w zakresie budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych uczeń nabywa w trakcie zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz podczas praktyk zawodowych. Uczniowie odbywają bezpłatny kurs nauki jazdy.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”
 • druk 3D „ technologia przyrostowa w technice”

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Dodatkowe kwalifikacje:

 • obsługa programów diagnostycznych samochodowych ESI tronic 2.0 i HGS Data
 • bezpłatny kurs nauki jazdy
 • możliwość odbycia kursu spawalniczego i uzyskania uprawnień spawacza

Wymagana minimalna ilość punktów: 80

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK PROGRAMISTA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Program nauczania nastawiony jest na kształcenie w sposób innowacyjny oparty na nauce programowania różnych języków odpowiednich dla aplikacji desktopowych np.: C++, C#, Visual Basic, Java, Python oraz język do projektowania interfejsu użytkownika np. XAML. Dodatkowo uczniowie poznają takie języki jak: SQL (przydatnego do tworzenia zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Realizacja innowacji w zakresie:

 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”
 • RoBoTiConX - programowanie gier komputerowych i robotów z wykorzystaniem interaktywnych aplikacji, narzędzi multimedialnych i różnych języków programowania
 • Druk 3D „ technologia przyrostowa w technice”

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Dodatkowe kwalifikacje:

 • programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych
 • programowanie w języku Python

Wymagana minimalna ilość punktów: 100

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK TELEINFORMATYK

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Wychodząc na przeciw ogromnemu zapotrzebowaniu  specjalistów z branży informatycznej, którzy potrafią zapewnić bezpieczeństwo w działaniu sieci komputerowych firm, instytucji rządowych, banków oraz wojska. ZSTiO w Jarosławiu postanawia uruchomić nabór na kierunek, który przygotuje do pracy przyszłych SECURITY IT SPECIALIST.  Technik Teleinformatyk z innowacją cyberbezpieczeństwo, to nowoczesny zawód, dzięki któremu zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania, budowania oraz zabezpieczania sieci komputerowych i sieci rozległych.

Realizacja innowacji w zakresie:

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • fizyka doświadczalna – „Kluczem do zrozumienia otaczającego świata”

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
 • INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

Dodatkowe umiejętności:

 • bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • tworzenie i testowanie aplikacji

Wymagana minimalna ilość punktów: 90

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Budynek szkoły

  Budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie Logotyp

  Logotyp

 • Powiększ zdjęcie ERASMUS+

  ERASMUS+

 • Powiększ zdjęcie Udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego

  Udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego

 • Powiększ zdjęcie Technik automatyk - pracownia automatyki

  Technik automatyk - pracownia automatyki

 • Powiększ zdjęcie Technik automatyk - obsługa sterowników PLC

  Technik automatyk - obsługa sterowników PLC

 • Powiększ zdjęcie Technik Automatyk - praktyki zawodowe

  Technik Automatyk - praktyki zawodowe

 • Powiększ zdjęcie Technik automatyk- projektowanie układów

  Technik automatyk- projektowanie układów

 • Powiększ zdjęcie Technik elektronik - montaż urzadzeń elektronicznych

  Technik elektronik - montaż urzadzeń elektronicznych

 • Powiększ zdjęcie Technik elektronik - projektowanie urzadzeń elektronicznych

  Technik elektronik - projektowanie urzadzeń elektronicznych

 • Powiększ zdjęcie technik elektronik - pomiary układów elektronicznych

  technik elektronik - pomiary układów elektronicznych

 • Powiększ zdjęcie Technik elektronik - tworzenie inteligentnego domu

  Technik elektronik - tworzenie inteligentnego domu

 • Powiększ zdjęcie Technik informatyk - składanie komputera

  Technik informatyk - składanie komputera

 • Powiększ zdjęcie Technik informatyk - tworzenie stron internetowych

  Technik informatyk - tworzenie stron internetowych

 • Powiększ zdjęcie Technik informatyk - zajęcia z kodowania

  Technik informatyk - zajęcia z kodowania

 • Powiększ zdjęcie Technik informatyk - zajęcia z programowania

  Technik informatyk - zajęcia z programowania

 • Powiększ zdjęcie Technik mechanik - projektowanie części maszyn 2

  Technik mechanik - projektowanie części maszyn 2

 • Powiększ zdjęcie Technik mechanik - projektowanie części maszyn

  Technik mechanik - projektowanie części maszyn

 • Powiększ zdjęcie Technik mechanik- CNC2

  Technik mechanik- CNC2

 • Powiększ zdjęcie Technik mechanik- CNC1

  Technik mechanik- CNC1

 • Powiększ zdjęcie Technik pojazdów samochodowych - diagnostyka pojazdu

  Technik pojazdów samochodowych - diagnostyka pojazdu

 • Powiększ zdjęcie Technik pojazdów samochodowych

  Technik pojazdów samochodowych

 • Powiększ zdjęcie Technik pojazdów samochodowych - praktyka zawodowa

  Technik pojazdów samochodowych - praktyka zawodowa

 • Powiększ zdjęcie Technik pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne

  Technik pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne

 • Powiększ zdjęcie Technik programista - programowanie robotów

  Technik programista - programowanie robotów

 • Powiększ zdjęcie Technik programista - zajęcia z kodowania

  Technik programista - zajęcia z kodowania

 • Powiększ zdjęcie Technik programista zajęcia z programowania

  Technik programista zajęcia z programowania

 • Powiększ zdjęcie Technik programista

  Technik programista

 • Powiększ zdjęcie technik grafiki i poligrafii cyfrowej - laminowanie

  technik grafiki i poligrafii cyfrowej - laminowanie

 • Powiększ zdjęcie technik grafiki i poligrafii cyfrowej - obróbka laserowa

  technik grafiki i poligrafii cyfrowej - obróbka laserowa

 • Powiększ zdjęcie technik grafiki i poligrafii cyfrowej - wydruki z plotera

  technik grafiki i poligrafii cyfrowej - wydruki z plotera

 • Powiększ zdjęcie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - przygotowanie materiałów

  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - przygotowanie materiałów

 • Powiększ zdjęcie Technik Teleinformatyk

  Technik Teleinformatyk

 • Powiększ zdjęcie Technik Teleinformatyk

  Technik Teleinformatyk

 • Powiększ zdjęcie Technik Teleinformatyk

  Technik Teleinformatyk

 • Powiększ zdjęcie Technik Teleinformatyk

  Technik Teleinformatyk