Technikum Nr 4 ZSBiO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego
Adres: 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 23, tel./fax 16 621 62 71
e-mail: budowlanka@poczta.wp.pl
strona internetowa szkoły: www.zsbiojaroslaw.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kierunki kształcenia dla gimnazjalistów i ósmoklasistów

Wymagana minimalna ilość punktów - 60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia,
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), geografia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK BUDOWY DRÓG - NOWY KIERUNEK !

Kwalifikacje:

 • BUD.13. Eksploatacja maszyn i urzadzeń do robót ziemnych i drogowych.
 • BUD.15. Organizacja robót związnych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporzadzanie kosztorysów.

Absolwent tego kierunku samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogowym sporządza projekty ulic, dróg i mostów o charakterze lokalnym, planuje ich odwodnienia oraz układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia materiałowe i rozliczenia robót ziemnych, a także sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO - NOWY KIERUNEK !

Kwalifikacje:

 • TKO.03. Organizacja robót związnych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych.
 • TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inzynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania.

Absolwent tego kierunku opracowuje projekty wykonawcze, techniczne i geodezyjne, a także sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych. Zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach, posługuje się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami pozwalającymi na określenie oraz poprawę parametrów toru, podsypki i szyn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK BUDOWNICTWA

Kwalifikacje:

 • BUD.12. Wykonywanie robót tynkarskich i murarskich.
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do wykonywania podstawowych robót budowlanych, w tym murarskich i tynkarskich. Posiada kwalifikacje do organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej. Sporządza kosztorysy i przygotowuje dokumentację przetargową.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Kwalifikacje:

 • ELE.10. Montaż i uruchamianie urzadzen i systemów energetyki odnawialnej.
 • ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Absolwent tego kierunku przygotowany jest do organizowania i wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Posiada kwalifikacje do konserwowania, naprawiania oraz kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetycznych. Jest przygotowany do sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK GAZOWNICTWA

Kwalifikacje:

 • BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych.
 • BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do organizacji robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych oraz robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Dodatkowo posiada umiejętność sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej. Kształcenie w zawodzie technik gazownictwa objęte jest patronatem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

Kwalifikacje:

 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • BUD.25. Organizacja, kontrola i sporzadzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z montowaniem systemów suchej zabudowy, wykonywaniem robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych. Dodatkowo posiada on umiejętność sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Czytaj więcej 

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie technik budownictwa

  technik budownictwa

 • Powiększ zdjęcie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • Powiększ zdjęcie technik urządzeń sanitarnych

  technik urządzeń sanitarnych

 • Powiększ zdjęcie technik gazownictwa

  technik gazownictwa

 • Powiększ zdjęcie wycieczka zawodowa

  wycieczka zawodowa

 • Powiększ zdjęcie tworzymy zgrany zespół

  tworzymy zgrany zespół

 • Powiększ zdjęcie zajęcia sportowe

  zajęcia sportowe

 • Powiększ zdjęcie szkolny teatr

  szkolny teatr

 • Powiększ zdjęcie szkolny wolontariat

  szkolny wolontariat

 • Powiększ zdjęcie dbamy o środowisko

  dbamy o środowisko

 • Powiększ zdjęcie szkoła z sercem

  szkoła z sercem

 • Powiększ zdjęcie czekamy na Ciebie

  czekamy na Ciebie

 • Powiększ zdjęcie technik budownictwa

  technik budownictwa

 • Powiększ zdjęcie technik gazownictwa

  technik gazownictwa

 • Powiększ zdjęcie technik robót wykończeniowych w budownictwie

  technik robót wykończeniowych w budownictwie