Technikum Nr 4 ZSBiO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego
Adres: 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 23, tel./fax 16 621 62 71
e-mail: budowlanka@poczta.wp.pl
strona internetowa szkoły: www.zsbiojaroslaw.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK BUDOWNICTWA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski lub niemiecki)

Technik budownictwa organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót budowlanych. Nadzoruje wykonywanie robót budowlanych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe:

 • projektowanie wnętrz w technologii BIM
 • projektowanie i renowacja mebli

Wymagana minimalna ilość punktów: 60

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK GAZOWNICTWA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski lub niemiecki)

Technik gazownictwa może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych, a także z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Wykonuje prace związane z utrzymaniem sprawności urządzeń gazowych, z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji i sieci gazowych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii. Przeprowadza przeglądy stanu technicznego sieci i instalacji gazu, wykonuje próby szczelności, dokumentuje przebieg robót. Dodatkowo technik gazownictwa potrafi sporządzić dokumentację projektową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych, przedmiary oraz kosztorysy robót.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
 • BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe:

 • projektowanie w inżynierii środowiska z wykorzystaniem technologii BIM
 • ochrona środowiska w inżynierii sanitarnej

Kształcenie w zawodzie technik gazownictwa objęte jest patronatem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wymagana minimalna ilość punktów: 60

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski lub niemiecki)

Technik robót wykończeniowych w budownictwie organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót wykończeniowych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy i robót wykończeniowych. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót wykończeniowych w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót wykończeniowych. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót wykończeniowych, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót wykończeniowych. Nadzoruje wykonywanie zadań zawodowych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe:

 • projektowanie wnętrz w technologii BIM
 • projektowanie i renowacja mebli

Wymagana minimalna ilość punktów: 60

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski lub niemiecki)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym. W dziedzinie odnawialnych źródeł energii na poziomie technikalnym-uniwersalny. Absolwenci, ze względu na wszechstronne przygotowanie w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenie i specjalizację zarówno podnosząc kwalifikacje w systemie edukacji formalnej, jak również nieformalnej i poza formalnej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe:

 • projektowanie w inżynierii środowiska z wykorzystaniem technologii BIM
 • ochrona środowiska w inżynierii sanitarnej

Wymagana minimalna ilość punktów: 60

Czytaj więcej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie