II Liceum Ogólnokształcące ZSDGiL

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego
Adres: 37-500 Jarosław, ul. Św. Ducha 1, tel./fax 16 621 32 82
e-mail: sekretariat@tdgjar.edu.pl
strona internetowa szkoły: www.tdgjar.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów

Wymagana minimalna ilość punktów - 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa A – architektoniczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka/geografia, historia, j. angielski,
z programami autorskimi: j. angielski w architekturze, zarys architektury i archikad.

Drugi język obcy na poziomie podstawowym do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, j. obcy.

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach architektonicznych i politechnicznych.

Innowacje: w klasie II prowadzona jest innowacja pedagogiczna „Architektura w zarysie”. Podczas tych zajęć uczniowie poznają techniki rysunku architektonicznego. Dodatkowo realizowana jest innowacja „Język angielski w architekturze”. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do użycia terminologii architektonicznej, architektury oraz historii sztuki. W klasie III uczniowie zapoznają się ze specjalistycznym programem komputerowym ArchiCad. Jest to jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez architektów do projektowania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa B – biotechnologiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski/matematyka,
z programem autorskim - j. angielski w medycynie.

Drugi język obcy na poziomie podstawowym: j. niemiecki.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, chemia.

Klasa przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych i pokrewnych oraz przyrodniczych.

Innowacje: W klasie II realizowana jest innowacja „Język angielski w medycynie”, uczniowie poznają leksykę dotyczącą zagadnień specjalistycznych medycznych, którymi posługują się lekarze i ratownicy medyczni w świecie medycyny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa L – lingwistyczno-artystyczna

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia, geografia,
z programami autorskimi: tłumaczeniowym z j. angielskiego oraz zajęć artystycznych.

Drugi język obcy na poziomie podstawowym do wyboru: j. hiszpański lub j. francuski.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, historia.

Klasa przygotowująca do studiów humanistycznych, filologicznych i lingwistycznych. Dzięki realizowanym zajęciom teatralnym stwarza możliwość odkrycia i rozwoju talentu scenicznego.

Innowacja: „Podstawy tłumaczenia”, uczniowie poznają techniki wykorzystywane podczas tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych oraz tłumaczeń pisemnych. „Warsztat artystyczny" ma na celu ułatwienie uczniom zrozumienia procesów artystycznych oraz społecznych, a także przygotowanie ich do analizy i interpretacji współczesnych tekstów kultury. Dodatkowo uczeń nabędzie wiedzę z zakresu historii kultury z elementami sztuki klasycznej. Będzie ona stanowiła kontekst do poznawania zjawisk zachodzących w kulturze współczesnej oraz ich pogłębionej analizy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa M – matematyczno-przyrodnicza

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka/geografia, j. angielski,
z programem autorskim - grafika komputerowa.

Drugi język obcy na poziomie podstawowym: j. niemiecki.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka.

Klasa o ukierunkowaniu politechnicznym przygotowująca do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych i informatycznych.

Innowacje: „Grafika komputerowa” - uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania i przetwarzania grafiki komputerowej, fotografii, edycji filmów i technologii internetowych. Będzie przygotowany do pracy w firmach świadczących usługi internetowe, zajmujących się składem i montażem komputerowym w obszarach reklamy, prezentacji, plastyki i wizualizacji danych.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta edukacyjna dla ósmoklasistów

Wymagana minimalna ilość punktów - 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa C – biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka lub j. angielski,
z programem autorskim - j. angielski w medycynie.

Drugi język obcy na poziomie podstawowym: j. niemiecki.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, chemia.

Klasa przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych i pokrewnych oraz przyrodniczych.

Innowacje: W klasie II realizowana jest innowacja „Język angielski w medycynie”, uczniowie poznają leksykę dotyczącą zagadnień specjalistycznych medycznych, którymi posługują się lekarze i ratownicy medyczni w świecie medycyny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa F – politechniczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka,
z programem autorskim - grafika komputerowa.

Drugi język obcy na poziomie podstawowym: j. niemiecki.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka.

Klasa o ukierunkowaniu politechnicznym przygotowująca do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych i informatycznych.

Innowacje: „Grafika komputerowa” - uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania i przetwarzania grafiki komputerowej, fotografii, edycji filmów i technologii internetowych. Będzie przygotowany do pracy w firmach świadczących usługi internetowe, zajmujących się składem i montażem komputerowym w obszarach reklamy, prezentacji, plastyki i wizualizacji danych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa H – lingwistyczna

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia,
z programami autorskimi: tłumaczeniowym z j. angielskiego, zajęć artystycznych oraz państwa i prawa.

Drugi język obcy na poziomie podstawowym do wyboru: j. hiszpański lub j. francuski.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, historia.

Klasa przygotowująca do studiów na kierunkach: filologicznych studiów humanistycznych, historii, archeologii, filozofii socjologii, psychologii, stosunków międzynarodowych, politologii i ekonomii.

Innowacja: „Podstawy tłumaczenia” - uczniowie poznają techniki wykorzystywane podczas tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych oraz tłumaczeń pisemnych. „Państwo i prawo” – stwarza zainteresowanym uczniom większe możliwości nabycia wiedzy w zakresie stanowienia prawa, znajomości regulacji prawnych oraz ich praktycznego zastosowania. „Warsztat artystyczny" ma na celu ułatwienie uczniom zrozumienia procesów artystycznych oraz społecznych, a także przygotowanie ich do analizy i interpretacji współczesnych tekstów kultury. Dodatkowo uczeń nabędzie wiedzę z zakresu historii kultury z elementami sztuki klasycznej. Będzie ona stanowiła kontekst do poznawania zjawisk zachodzących w kulturze współczesnej oraz ich pogłębionej analizy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa P – matematyczno-przyrodnicza

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka lub geografia,
z programami autorskimi: zarys architektury i archikad.

Drugi język obcy na poziomie podstawowym do wyboru: j. hiszpański lub j. niemiecki

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, informatyka.

Klasa przygotowująca do studiowania na kierunkach związanych z naukami ścisłymi: na studiach technicznych, przyrodniczych i architektonicznych.

Innowacje: w klasie II prowadzona jest innowacja pedagogiczna „Architektura w zarysie”. Podczas tych zajęć uczniowie poznają techniki rysunku architektonicznego. W klasie III uczniowie zapoznają się ze specjalistycznym programem komputerowym ArchiCad. Jest to jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez architektów do projektowania.

Czytaj więcej

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie zapraszamy

  zapraszamy

 • Powiększ zdjęcie mural klasowy

  mural klasowy

 • Powiększ zdjęcie mural szkolny

  mural szkolny

 • Powiększ zdjęcie wystawa 3D

  wystawa 3D

 • Powiększ zdjęcie wystawa uczniów

  wystawa uczniów

 • Powiększ zdjęcie ćwiczenia z chemii

  ćwiczenia z chemii

 • Powiększ zdjęcie noc biologów

  noc biologów

 • Powiększ zdjęcie pokazy chemiczne

  pokazy chemiczne

 • Powiększ zdjęcie wycieczki zagraniczne

  wycieczki zagraniczne

 • Powiększ zdjęcie dni otwarte

  dni otwarte

 • Powiększ zdjęcie lekcja chemii

  lekcja chemii

 • Powiększ zdjęcie w zdrowym ciele zdrowy duch

  w zdrowym ciele zdrowy duch

 • Powiększ zdjęcie olimpijczycy

  olimpijczycy

 • Powiększ zdjęcie praca grupowa

  praca grupowa

 • Powiększ zdjęcie Dzień Flagi

  Dzień Flagi

 • Powiększ zdjęcie projekty filmowe

  projekty filmowe

 • Powiększ zdjęcie zajęcia artystyczne

  zajęcia artystyczne

 • Powiększ zdjęcie inscenizowane lekcje polskiego

  inscenizowane lekcje polskiego

 • Powiększ zdjęcie warsztaty teatralne

  warsztaty teatralne

 • Powiększ zdjęcie matematyka w obiektywie

  matematyka w obiektywie

 • Powiększ zdjęcie praca ucznia w konkursie matematycznym

  praca ucznia w konkursie matematycznym

 • Powiększ zdjęcie projekty matematyczne

  projekty matematyczne

 • Powiększ zdjęcie zajęcia z informatyki

  zajęcia z informatyki

 • Powiększ zdjęcie mural uczniowski

  mural uczniowski

 • Powiększ zdjęcie praca w plenerze

  praca w plenerze

 • Powiększ zdjęcie projekty artystyczne

  projekty artystyczne

 • Powiększ zdjęcie tworzenie muralu

  tworzenie muralu