II Liceum Ogólnokształcące ZSDGiL

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego
Adres: 37-500 Jarosław, ul. Św. Ducha 1, tel./fax 16 621 32 82
e-mail: sekretariat@tdgjar.edu.pl
strona internetowa szkoły: www.tdgjar.edu.pl

Wymagana minimalna ilość punktów - 110

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa 1B – biologiczno-chemiczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia
Drugi język obcy: język niemiecki

Realizacja innowacji w zakresie:

 • język angielski w medycynie
 • matematyka 3D

Klasa przygotowująca przede wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych oraz innych związanych z ochroną zdrowia i technologiami farmaceutycznymi. Dzięki innowacji uczniowie poznają wiele zagadnień medycznych, w tym specjalistycznych z anatomii i fizjologii człowieka, patologii układów, neurobiologii, cytologii, histologii i inżynierii genetycznej. Mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu dietetyki, promocji zdrowia i żywienia. Uczniowie corocznie biorą udział w konkursach i olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim, uzyskując wysokie wyniki.

Czytaj dalej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa 1H – społeczno-prawna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia, WOS
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język obcy
Drugi język obcy: język niemiecki

Realizacja innowacji w zakresie:

 • państwo i prawo
 • język angielski w legislacji

Klasa przygotowująca do studiów na kierunkach humanistycznych, prawnych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Dzięki innowacji uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa polskiego, systemu prawnego oraz rozumienia zależności pomiędzy kompetencjami poszczególnych instytucji państwowych. Dodatkowo uczniowie nabędą umiejętności czytania ze zrozumieniem aktów prawnych, tekstów popularno-naukowych i publicystycznych, dotyczących prawa. Ponadto nabędą znajomość specjalistycznej terminologii prawnej w języku angielskim.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa 1L – lingwistyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język obcy
Drugi język obcy: język hiszpański

Realizacja innowacji w zakresie:

 • tłumaczeniowa z języka angielskiego
 • polonistyczna

Klasa przygotowująca do studiów na kierunkach filologicznych studiów humanistycznych, historii, archeologii, filozofii, psychologii oraz stosunków międzynarodowych. Dzięki innowacji uczniowie zrozumieją procesy powstawania różnych form pisemnych, zdobędą umiejętność analizy i interpretacji współczesnych tekstów kultury. Na zajęciach tłumaczeniowych z języka angielskiego, uczniowie poznają techniki tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych oraz pisemnych. Dodatkowo uczeń nabędzie wiedzę z zakresu tłumaczeń ustnych.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa 1M – matematyczno-geograficzna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, geografia
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka
Drugi język obcy: język niemiecki

Realizacja innowacji w zakresie:

 • programowanie z elementami grafiki komputerowej
 • matematyka 3D

Klasa przygotowująca do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych, przyrodniczych i informatycznych.
Dzięki innowacji z informatyki uczeń zdobędzie wiedzę z zakresu projektowania, przetwarzania grafiki komputerowej, fotografii, edycji filmów i technologii internetowych. Innowacja z matematyki 3D pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy dzięki użyciu nowoczesnych technologii oraz programów, takich jak: Geogebra, Kahoot, Genially, Quizziz. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi wzbogaci i uatrakcyjni proces dydaktyczny.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa 1P – politechniczno-architektoniczna.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka lub historia sztuki
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, historia
Drugi język obcy: język hiszpański

Realizacja innowacji w zakresie:

 • ArchiCad / Matematyka 3D
 • zarys architektury
 • język angielski na kierunkach technicznych

Klasa przygotowująca do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi, studiach technicznych i architektonicznych. Uczniowie będą mieć wybór innowacji rysunku architektonicznego lub matematyki 3D.
Grupa architektoniczna zapozna się techniką rysunku. Na zajęciach informatycznych uczniowie będą pracować na programie komputerowym ArchiCad.
Grupa politechniczna na zajęciach z innowacji "Matematyka 3D" poszerzy wiedzę dzięki użyciu nowoczesnych technologii oraz programów, takich jak: Geogebra, Kahoot, Genially, Quizziz.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Budynek szkoły

  Budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie Brązowa odznaka

  Brązowa odznaka

 • Powiększ zdjęcie Pracownia chemiczna

  Pracownia chemiczna

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z biologii

  Zajęcia z biologii

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z chemii

  Zajęcia z chemii

 • Powiększ zdjęcie Kółko chemiczne

  Kółko chemiczne

 • Powiększ zdjęcie Przyszłe prawniczki

  Przyszłe prawniczki

 • Powiększ zdjęcie Szlachetna Paczka

  Szlachetna Paczka

 • Powiększ zdjęcie Witkowski To My

  Witkowski To My

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z prawa

  Zajęcia z prawa

 • Powiększ zdjęcie Dzień języków obcych

  Dzień języków obcych

 • Powiększ zdjęcie Grupa teatralna

  Grupa teatralna

 • Powiększ zdjęcie Kółko literackie

  Kółko literackie

 • Powiększ zdjęcie Zadowoleni językowcy

  Zadowoleni językowcy

 • Powiększ zdjęcie Konkurs matematyczny

  Konkurs matematyczny

 • Powiększ zdjęcie Kółko informatyczne

  Kółko informatyczne

 • Powiększ zdjęcie Kółko matematyczne

  Kółko matematyczne

 • Powiększ zdjęcie Budowa makiety

  Budowa makiety

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z rysunku

  Zajęcia z rysunku

 • Powiększ zdjęcie Zapraszamy do ZSDGiL

  Zapraszamy do ZSDGiL