Branżowa Szkoła Nr 4 ZSTiO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. Stefana Banacha
Adres: 37-500 Jarosław, ul. Św. Ducha 1, tel./fax 16 621 65 24
e-mail: szkola@zstiojar.edu.pl
strona internetowa szkoły: http://www.zstiojar.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kierunki kształcenia dla gimnazjalistów i ósmoklasistów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje:

 • MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Elektromechanik pojazdów samochodowych to zawód związany z elektrotechniką, i elektroniką samochodową oraz z mechatroniką, dzięki czemu absolwenci będą w stanie nie tylko samodzielnie zdiagnozować i naprawić nowoczesne pojazdy samochodowe, ale także poradzą sobie z większością zagadnień z pogranicza elektrotechniki i mechaniki, które nie dotyczą bezpośrednio samochodów.
Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Kierunek ten jest, w przypadku osób, które zamierzają nadal się kształcić, doskonałym punktem wyjścia do zawodu technika mechanika pojazdów samochodowych.
Szkoła przygotowuje do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy uprawniającego do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIEROWCA MECHANIK

Kwalifikacje:

 • TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Kierowca mechanik to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Atrakcyjny ze względu na brak kształcenia kierowców mechaników w poprzednich latach. Istnieje duże zapotrzebowanie na kierowców. Osoba decydująca się na kształcenie w tym zawodzie może w przyszłości liczyć na pracę, jako wykwalifikowana kadra w przedsiębiorstwach transportowych. Zdobycie zawodu kierowca mechanik jest gwarancją podjęcia dobrze płatnej pracy.
W trakcie kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Wymagana ilość punktów: 50

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Kwalifikacje:

 • MEC.03. Montaż i obsługa i maszyn i urządzeń.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Mechanik monter maszyn i urządzeń to zawód, w którym absolwent wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.
Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ponadto, kierunek ten jest, w przypadku osób, które zamierzają nadal się kształcić, doskonałym punktem wyjścia do zawodu technika mechanika.
W trakcie nauki istnieje możliwość uzyskania uprawnień spawacza.

Oferta adresowana jest do absolwentów szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje:

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Mechanik pojazdów samochodowych to zawód związany z diagnostyką i naprawą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji obecnie produkowanych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy wskazanych przez szkołę oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Kierunek ten jest, w przypadku osób, które zamierzają nadal się kształcić, doskonałym punktem wyjścia do zawodu technika pojazdów samochodowych.
Szkoła przygotowuje do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy uprawniającego do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚLUSARZ

Kwalifikacje:

 • MEC.06. Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.

Mianem ślusarza określa się rzemieślnika, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. W zależności od specjalizacji ślusarz ma różne zadania i stosuje różne technologie i metody pracy. Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych, cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą nitowania lub spawania, utrzymanie urządzeń i sprzętu w stałej gotowości i sprawności technicznej.
Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ponadto, kierunek ten jest, w przypadku osób, które zamierzają nadal się kształcić, doskonałym punktem wyjścia do zawodu technika mechanika.
W trakcie nauki istnieje możliwość uzyskania uprawnień spawacza.

Oferta adresowana jest do absolwentów szkoły gimnazjalnej.

Czytaj więcej

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie elektromechanik pojazdów samochodowych - diagnostyka modułów

  elektromechanik pojazdów samochodowych - diagnostyka modułów

 • Powiększ zdjęcie elektromechanik pojazdów samochodowych - sprawdzanie szczelności klimatyzacji

  elektromechanik pojazdów samochodowych - sprawdzanie szczelności klimatyzacji

 • Powiększ zdjęcie elektromechanik pojazdów samochodowych - sprawdzanie szczelności klimatyzacji

  elektromechanik pojazdów samochodowych - sprawdzanie szczelności klimatyzacji

 • Powiększ zdjęcie elektromechanik pojazdów samochodowych

  elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Powiększ zdjęcie kierowca mechanik

  kierowca mechanik

 • Powiększ zdjęcie kierowca mechanik

  kierowca mechanik

 • Powiększ zdjęcie kierowca mechanik

  kierowca mechanik

 • Powiększ zdjęcie kierowca mechanik

  kierowca mechanik

 • Powiększ zdjęcie mechanik monter maszyn i urządzeń

  mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Powiększ zdjęcie mechanik monter maszyn i urządzeń - pomiary warsztatowe

  mechanik monter maszyn i urządzeń - pomiary warsztatowe

 • Powiększ zdjęcie mechanik monter maszyn i urządzeń - pomiary warsztatowe

  mechanik monter maszyn i urządzeń - pomiary warsztatowe

 • Powiększ zdjęcie mechanik monter maszyn i urządzeń

  mechanik monter maszyn i urządzeń

 • Powiększ zdjęcie mechanik pojazdów samochodowych

  mechanik pojazdów samochodowych

 • Powiększ zdjęcie mechanik pojazdów samochodowych

  mechanik pojazdów samochodowych

 • Powiększ zdjęcie mechanik pojazdów samochodowych - sprawdzanie zawieszenia

  mechanik pojazdów samochodowych - sprawdzanie zawieszenia

 • Powiększ zdjęcie mechanik pojazdów samochodowych

  mechanik pojazdów samochodowych

 • Powiększ zdjęcie ślusarz - praca na obrabiarkach

  ślusarz - praca na obrabiarkach

 • Powiększ zdjęcie ślusarz - uprawnienia spawalnicze

  ślusarz - uprawnienia spawalnicze