Branżowa Szkoła Nr 1 ZSBiO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego
Adres: 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 23, tel./fax 16 621 62 71
e-mail: budowlanka@poczta.wp.pl
strona internetowa szkoły: www.zsbiojaroslaw.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEKTRYK

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski lub niemiecki)

Elektryk to bardzo prężnie rozwijający się zawód przyszłości. Absolwent szkoły w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania montażu, konserwacji i napraw instalacji elektrycznych. Ponadto posiada on umiejętność naprawy, diagnozowania i instalowania uszkodzeń elektrycznych oraz regulowania parametrów ich pracy oraz może wykonywać przeglądy techniczne instalacji elektrycznych. Elektryk wykonuje prace instalacyjno-montażowe oraz konserwacyjno-naprawcze instalacji zalicznikowej, typowych odbiorników energii jedno- i trójfazowych w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Wymagana minimalna ilość punktów: nie określono

Czytaj więcej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski lub niemiecki)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych, wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych, wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Wymagana minimalna ilość punktów: nie określono

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski lub niemiecki)

Absolwent szkoły w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z montowaniem systemów suchej zabudowy, wykonywaniem robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych. Absolwent może być zatrudniony na stanowisku montera suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w małych, średnich i dużych firmach budowlanych, w rzemieślniczych zakładach remontowo – budowlanych, ma możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej (własnej firmy).

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Wymagana minimalna ilość punktów: nie określono

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Murarz-tynkarz

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski lub niemiecki)

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarz – tynkarz jest przygotowanie absolwenta  do wykonywania prac murarskich i tynkarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia. Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na zatrudnienie go na stanowiskach murarsko – tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.12. Wykonywanie robót tynkarskich i murarskich

Wymagana minimalna ilość punktów: nie określono

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie