Branżowa Szkoła ZSZiR

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza
Adres: 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 13, tel./fax 16 628 10 21
e-mail: zsoiz@radymno.edu.pl
strona internetowa szkoły: www.zsoiz.radymno.edu.pl
facebook

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, technika

Kierunek przygotowuje do eksploatacji pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Absolwent może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Dodatkowe kwalifikacje:

 • rawa jazdy kategorii B i T

Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji:

 • operator kombajnu, operatora wózka jezdniowego

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIEROWCA – MECHANIK

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, technika

Absolwent kierunku może podejmować pracę w firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów, przedsiębiorstwach przewozowych, obsługowo-naprawczych i przemysłu motoryzacyjnego, warsztatach samochodowych, sklepach i magazynach motoryzacyjnych, firmach transportowych i innych działach gospodarki wykorzystujących pojazdy.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

Dodatkowe kwalifikacje:

 • prawo jazdy kategoria B i kwalifikacja wstępna kategoria C

Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów:

 • operatora wózka jezdniowego

Czytaj więcej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, technika

Absolwent może podejmować pracę w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych, salonach sprzedaży, przedsiębiorstwach transportu samochodowego i doradztwa technicznego, firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

Innowacja: operator wózka jezdniowego

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Dodatkowe kwalifikacje:

 • prawo jazdy kategorii B

Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji:

 • operatora kombajnu

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUCHARZ

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, technika

Kierunek przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. Absolwent może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą oraz podejmować pracę w zakładach gastronomicznych.

Innowacje:

 • dekorowania wyrobów cukierniczych i deserów

Zajęcia w ramach innowacji rozwijają umiejętności uczniów w zakresie przygotowania dekoracji, dekorowania i serwowania wyrobów cukierniczych i deserów.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów:

 • kurs barmański, kelnerski, carvingu

Czytaj więcej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGRODNIK

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, technika

Kierunek przygotowuje do zakładania i prowadzenia upraw ogrodniczych. Absolwent może podejmować pracę w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem oraz pielęgnowaniem terenów zieleni, firmach ogrodniczych odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenów zielonych, sklepach ogrodniczych czy kwiaciarniach a także prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Czytaj więcej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Budynek szkoły

  Budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie Społeczność szkolna

  Społeczność szkolna

 • Powiększ zdjęcie Nauka jazdy - kategoria B

  Nauka jazdy - kategoria B

 • Powiększ zdjęcie Spektakl szkolny

  Spektakl szkolny

 • Powiększ zdjęcie Operator maszyn rolniczych

  Operator maszyn rolniczych

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa

  Zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa

 • Powiększ zdjęcie Pracownia szkolna

  Pracownia szkolna

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia praktyczne

  Zajęcia praktyczne

 • Powiększ zdjęcie Kierowca - mechanik

  Kierowca - mechanik

 • Powiększ zdjęcie Kierowca mechanik, park maszyn

  Kierowca mechanik, park maszyn

 • Powiększ zdjęcie Pracownia szkolna

  Pracownia szkolna

 • Powiększ zdjęcie Kierowca mechanik

  Kierowca mechanik

 • Powiększ zdjęcie Nauka zawodu

  Nauka zawodu

 • Powiększ zdjęcie Wyjazd do Niemiec - program ERASMUS+

  Wyjazd do Niemiec - program ERASMUS+

 • Powiększ zdjęcie Operator wózków jezdniowych - innowacja

  Operator wózków jezdniowych - innowacja

 • Powiększ zdjęcie Pracownia samochodowa

  Pracownia samochodowa

 • Powiększ zdjęcie Przygotowania do świąt

  Przygotowania do świąt

 • Powiększ zdjęcie Kucharz, akcja charytatywna z uczestnikami Masterchef

  Kucharz, akcja charytatywna z uczestnikami Masterchef

 • Powiększ zdjęcie Sztuka carvingu

  Sztuka carvingu

 • Powiększ zdjęcie Pracownia gastronomiczna

  Pracownia gastronomiczna

 • Powiększ zdjęcie Ogrodnik – uprawy

  Ogrodnik – uprawy

 • Powiększ zdjęcie Ogrodnik

  Ogrodnik

 • Powiększ zdjęcie Uprawa roślin ozdobnych

  Uprawa roślin ozdobnych

 • Powiększ zdjęcie Ogrodnik – uprawa warzyw

  Ogrodnik – uprawa warzyw