Branżowa Szkoła ZSOZiR

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza
Adres: 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 13, tel./fax 16 628 10 21
e-mail: zsoiz@radymno.edu.pl
strona internetowa szkoły: www.zsoiz.radymno.edu.pl
facebook

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów i ósmoklasistów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGRODNIK

Kwalifikacje zawodowe:

 • OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, technika / zajęcia techniczne, informatyka.

Kierunek przygotowuje do zakładania i prowadzenia upraw ogrodniczych. Absolwent może podejmować pracę w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem oraz pielęgnowaniem terenów zieleni, firmach ogrodniczych odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenów zielonych, sklepach ogrodniczych czy kwiaciarniach a także prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Kwalifikacje zawodowe:

 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, technika / zajęcia techniczne, informatyka.

Kierunek przygotowuje do eksploatacji pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Absolwent może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.
Uczeń uzyskuje prawa jazdy kategorii B i T.
Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji: operatora kombajnu, spawacza.

Innowacja:

 • operator wózka jezdniowego.

W ramach innowacji uczeń zapoznaje się z budową i obsługą wózka jezdniowego a po zdanym egzaminie uzyskuje uprawnienia operatora wózka jezdniowego.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIEROWCA – MECHANIK

Kwalifikacje zawodowe:

 • TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, technika / zajęcia techniczne, informatyka.

Absolwent kierunku może podejmować pracę w firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów, przedsiębiorstwach przewozowych, obsługowo-naprawczych i przemysłu motoryzacyjnego, warsztatach samochodowych, sklepach i magazynach motoryzacyjnych, firmach transportowych i innych działach gospodarki wykorzystujących pojazdy.
Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategoria B i kwalifikacja wstępna kategoria C.
Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora wózka jezdniowego, spawacza.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje zawodowe:

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, technika / zajęcia techniczne, informatyka.

Absolwent może podejmować pracę w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych, salonach sprzedaży, przedsiębiorstwach transportu samochodowego i doradztwa technicznego, firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.
Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii B
Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji: operatora wózka jezdniowego, operatora kombajnu, spawacza.

Innowacja:

 • spawanie.

Zajęcia z zakresu spawania wzbogacają zagadnienia programowe o nowe umiejętności w zakresie spawalnictwa niezbędnego przy naprawach elementów samochodów i blacharki samochodowej.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPERATOR MASZYN LEŚNYCH

Kwalifikacje zawodowe:

 • LES.01. Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, technika / zajęcia techniczne, informatyka.

Absolwent kierunku może podejmować pracę w zakładach usług leśnych i przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych gospodarki leśnej, gospodarstwach szkółkarskich i zakładach pielęgnacji zieleni, w sferze usług na rzecz leśnictwa, budownictwa wodnego i drogowego (przedsiębiorstwach budownictwa leśnego, wodnego i drogowego).
Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii T.
Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora wózka jezdniowego, operatora kombajnu, prawa jazdy kategorii B, spawacza.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOWAL

Kwalifikacje zawodowe:

 • MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, technika / zajęcia techniczne, informatyka.

Kierunek przygotowuje do wykonywania i naprawiania wyrobów kowalskich metodą kucia ręcznego oraz metodą kucia maszynowego. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w zakładach zajmujących się kowalstwem artystycznym, pracowniach kowalskich, zakładach zajmujących się produkcją i montażem ogrodzeń, zakładach ślusarskich a także prowadzić własną działalność gospodarczą.
Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora wózka jezdniowego, operatora kombajnu, spawacza, prawo jazdy kategorii B.

Innowacja:

 • spawanie,
 • kowalstwo artystyczne.

Zajęcia z zakresu spawania wzbogacają zagadnienia programowe o nowe umiejętności w zakresie spawalnictwa niezbędnego przy wykonywaniu i naprawie elementów metalowych.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROLNIK

Kwalifikacje zawodowe:

 • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, technika / zajęcia techniczne, informatyka.

Kierunek przygotowuje do wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą.
Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora kombajnu, operatora wózka jezdniowego, spawacza.

Czytaj więcej

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie społeczność szkoły

  społeczność szkoły

 • Powiększ zdjęcie kierowca - mechanik

  kierowca - mechanik

 • Powiększ zdjęcie pracownia samochodowa

  pracownia samochodowa

 • Powiększ zdjęcie mechanik pojazdów samochodowych, Wyjazd do Niemiec - program ERASMUS

  mechanik pojazdów samochodowych, Wyjazd do Niemiec - program ERASMUS

 • Powiększ zdjęcie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

  mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

 • Powiększ zdjęcie nauka jazdy

  nauka jazdy

 • Powiększ zdjęcie operator wózków jezdniowych

  operator wózków jezdniowych

 • Powiększ zdjęcie rolnik

  rolnik

 • Powiększ zdjęcie operator maszyn leśnych

  operator maszyn leśnych

 • Powiększ zdjęcie kowal

  kowal

 • Powiększ zdjęcie ogrodnik

  ogrodnik

 • Powiększ zdjęcie kucharz, pracownia gastronomiczna

  kucharz, pracownia gastronomiczna

 • Powiększ zdjęcie zajęcia praktyczne

  zajęcia praktyczne

 • Powiększ zdjęcie zdobywanie uprawnień spawalniczych

  zdobywanie uprawnień spawalniczych

 • Powiększ zdjęcie zajęcia praktyczne

  zajęcia praktyczne