Technikum Nr 2 ZSOZiR

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza
Adres: 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 13, tel./fax 16 628 10 21
e-mail: zsoiz@radymno.edu.pl
strona internetowa szkoły: www.zsoiz.radymno.edu.pl

Kierunki kształcenia - wymagana minimalna ilość punktów - 60

 • Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
  Innowacje: operator wózka jezdniowego, operator kombajnu, spawacz
  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka i język angielski
  Absolwent kierunku może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.
  Uczeń uzyskuje prawa jazdy kategorii B i T
 • Technik obsługi turystycznej – NOWOŚĆ
  Innowacja: enoturystyka
  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografii i język angielski
  Absolwent kierunku przygotowany jest do organizacji działalności turystycznej. Może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji, agencjach turystycznych, domach wczasowych.
 • Technik ochrony środowiska – NOWOŚĆ
  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia i język angielski
  Kierunek przygotowuje do planowania i realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska: urzędach miejskich i powiatowych, w zakładach pracy, oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji odpadów.
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia i język angielski
  Innowacja: enoturystyka
  Kierunek przygotowuje do organizowania i nadzorowania procesów pracy i produkcji w działalności związanej z żywieniem. Absolwent może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą oraz podejmować pracę w zakładach gastronomicznych.
  Uczeń uzyskuje możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności: kelnerskich i barmańskich.

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie kierowca - mechanik

  kierowca - mechanik

 • Powiększ zdjęcie maszyny leśne

  maszyny leśne

 • Powiększ zdjęcie mechanik - monter maszyn i urządzeń

  mechanik - monter maszyn i urządzeń

 • Powiększ zdjęcie nauka jazdy - kategoria B

  nauka jazdy - kategoria B

 • Powiększ zdjęcie operator maszyn leśnych

  operator maszyn leśnych

 • Powiększ zdjęcie operator wózków jezdniowych

  operator wózków jezdniowych

 • Powiększ zdjęcie pracownia samochodowa – analizator spalin

  pracownia samochodowa – analizator spalin

 • Powiększ zdjęcie pracownia samochodowa

  pracownia samochodowa

 • Powiększ zdjęcie ślusarz

  ślusarz

 • Powiększ zdjęcie zajęcia praktyczne

  zajęcia praktyczne

 • Powiększ zdjęcie zajęcia warsztatowe

  zajęcia warsztatowe