Technikum Nr 2 ZSOZiR

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza
Adres: 37-550 Radymno, ul. Złota Góra 13, tel./fax 16 628 10 21
e-mail: zsoiz@radymno.edu.pl
strona internetowa szkoły: www.zsoiz.radymno.edu.pl
facebook

Wymagana minimalna ilość punktów - 60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kierunki kształcenia dla gimnazjalistów i ósmoklasistów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Kwalifikacje zawodowe:

 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
 • ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Przedmioty rozszerzone: język angielski i matematyka.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy (język angielski lub język niemiecki), technika / zajęcia techniczne.

Absolwent kierunku może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego. Uczeń uzyskuje prawa jazdy kategorii B i T. Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora wózka jezdniowego, operatora kombajnu, spawacza.

Innowacje:

 • postęp technologiczny w rolnictwie,
 • systemy informatyczne w rolnictwie.

Uczniowie zdobędą wiedzę na temat systemów informatycznych wykorzystywanych w rolnictwie, zastosowania nowych technologii upraw, stosowania zasad precyzyjnego rolnictwa oraz wykorzystania sprzętu sterowanego za pomocą systemów informatycznych.
Innowacje będą realizowane przy współpracy z Wydziałem Biologiczno – Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czytam więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kwalifikacje zawodowe:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Przedmioty rozszerzone: biologia i język angielski,
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy (język angielski lub język niemiecki), technika / zajęcia techniczne.

Kierunek przygotowuje do organizowania i nadzorowania procesów pracy i produkcji w działalności związanej z żywieniem. Absolwent może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą oraz podejmować pracę w zakładach gastronomicznych.
Uczeń uzyskuje możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności: kelnerskich i barmańskich.

Innowacja:

 • toksykologia żywności,
 • enoturystyka.

Zajęcia z toksykologii żywności pozwalają na szczegółowe poznanie substancji występujących w żywności i skutków ich oddziaływania na organizm ludzki.
Zajęcia z enoturystyki przybliżą tajniki przemysłu winiarskiego, produkcji i pochodzenia win, zasady zakładania i prowadzenia winnic oraz cechy regionu danej winnicy. Innowacje będą realizowane przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz lokalnymi producentami produktów.

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Kwalifikacje zawodowe:

 • CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.

Przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy (język angielski lub język niemiecki), technika / zajęcia techniczne.

Kierunek przygotowuje do planowania i realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska: urzędach miejskich i powiatowych, w zakładach pracy, oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji odpadów.

Innowacja:

 • gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii.

Uczeń zdobędzie wiedzę z zakresu zadań dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz gospodarowania odpadami. Innowacja będzie realizowana przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim

Czytaj więcej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK ROLNIK

Kwalifikacje zawodowe:

 • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.
 • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy (język angielski lub język niemiecki), technika / zajęcia techniczne.

Kierunek przygotowuje do prowadzenia oraz organizacji i nadzorowania produkcji rolniczej, prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych a także prowadzić własną rolniczą działalność gospodarczą. Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora wózka jezdniowego, operatora kombajnu, spawacza.

Innowacje:

 • bioinżynieria,
 • logistyka i eurologistyka w sektorze rolno-spożywczym.

Innowacja z bioinżynierii kładzie nacisk na nowoczesne technologie w rolnictwie, ochronie środowiska, ekologii i przetwórstwie żywności oraz pozwala zdobyć wiedzę na temat metod biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii.

Innowacja z logistyki i eurologistyki pozwala, aby uczeń zdobył podstawową wiedzę o logistyce międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów dotyczących agrobiznesu: łańcuchów logistycznych, w tym struktur przepływu towarowego, osób, zwierząt i żywności oraz magazynowania i transportu produktów żywnościowych.

Czytaj więcej

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIK HODOWCA KONI

Kwalifikacje zawodowe:

 • ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni.
 • ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni.

Przedmioty rozszerzone: biologia i język angielski
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy (język angielski lub język niemiecki), technika / zajęcia techniczne.

Kierunek przygotowuje do organizacji hodowli i szkolenia koni. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni, w stadninach i szkółkach jeździeckich, w ośrodkach zajmujących się hipoterapią oraz w gospodarstwach agroturystycznych a także jako instruktor rekreacji konnej, sędzia lub organizator imprez jeździeckich.

Innowacja:

 • agroturystyka.

Innowacja z agroturystyki obejmuje zakres organizacji usług turystycznych, obsługi konsumenta, hotelarstwa, aktywnych form rekreacji oraz architektury wnętrz i krajobrazu gospodarstwa agroturystycznego.
Innowacja będzie realizowana przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, ośrodkami jeździeckimi, stajniami oraz gospodarstwami agroturystycznymi.

*możliwość zakwaterowania w internacie (Bursa Jarosław)

Czytaj więcej

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie społeczność szkolna

  społeczność szkolna

 • Powiększ zdjęcie nauka jazdy

  nauka jazdy

 • Powiększ zdjęcie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki -nauka jazdy kategoria T

  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki -nauka jazdy kategoria T

 • Powiększ zdjęcie technik mechanizacji rolnictwa iagrotroniki

  technik mechanizacji rolnictwa iagrotroniki

 • Powiększ zdjęcie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,operator kombajnu

  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,operator kombajnu

 • Powiększ zdjęcie technik żywienia i usług gastronomicznych, Wyjazd do Niemiec - program ERASMUS

  technik żywienia i usług gastronomicznych, Wyjazd do Niemiec - program ERASMUS

 • Powiększ zdjęcie pracownia gastronomiczna

  pracownia gastronomiczna

 • Powiększ zdjęcie konkurs gastronomiczny

  konkurs gastronomiczny

 • Powiększ zdjęcie sztuka barmańska

  sztuka barmańska

 • Powiększ zdjęcie sztuka carvingu

  sztuka carvingu

 • Powiększ zdjęcie technik żywienia i usług gastronomicznych, kurs kelnerski

  technik żywienia i usług gastronomicznych, kurs kelnerski

 • Powiększ zdjęcie technik rolnik

  technik rolnik

 • Powiększ zdjęcie technik ochrony środowiska

  technik ochrony środowiska

 • Powiększ zdjęcie technik hodowca koni

  technik hodowca koni

 • Powiększ zdjęcie wycieczka szkolna

  wycieczka szkolna